Amenzi în cuantum de 64.000 lei aplicate de ITM Ialomița pentru deficiențe în domeniul relațiilor de muncă

 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa a efectuat acţiuni de control în luna mai 2021 având ca obiectiv verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul relaţiilor de muncă, astfel:

  • 113 controlae la agenţi economici;

  • au fost sancţionaţi 24 angajatori;

  • s-au aplicat 38 sancţiuni contravenţionale, din care :

  • 12 amenzi în cuantum de 64.000 lei;

  • 26 avertismente

  • s-au dispus 68 măsuri cu termene concrete de realizare a neconformităţilor constatate de inspectorii de muncă.

Pentru identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată, în luna mai 2021 ITM Ialomiţa a realizat un număr de 111 controale, în care au fost depistate un număr de 2 persoane ce desfăşurau muncă nedeclarată, din totalul de 143 salariaţi aflaţi în activitatea.

Deficiente constatate în domeniul relaţiilor de muncă:

* Primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă anterior începerii activităţii;

* Negarantarea în plată a salariului minim brut pe ţară;

* Nerespectarea prevederilor legale privind munca în timpul sărbătorilor legale

* Primirea la muncă a unei persoane în afara programului de lucru înscris în contractul individual de muncă cu timp parţial

* Neefectuarea concediului de odihnă şi necompensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat la încetarea raportului de muncă,

* Neevidenţierea orelor lucrate de salariaţi ,

* Nestabilirea şi neacordarea sporului pentru muncă prestată în zilele de repaus săptămânal

* Nerespectarea termenelor prevăzute de HG nr. 905/2017

* Nerespectarea art.33 din Legea 153/2017 privind transparenţa veniturilor salariale.

State Aurelia

Sef Serviciu Relatii de Munca ITM Ialomița

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved