Agricom Stroe Constantin PFA: Anunț public emitere decizie etapă de încadrare

AGRICOM STROE CONSTANTIN PFA, titular al proiectului “Execuție foraj alimentare cu apă pentru irigații F1”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Execuție foraj alimentare cu apă pentru irigații F1”, propus a fi amplasat în comuna Vlădeni – extravilan, Tarlaua 5817/2, parcela 29, județul Ialomița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1 în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 08.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Ialomița.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved