AGENDĂ FETEȘTEANĂ

Reabilitarea infrastructurii stradale

Primăria Fetești continuă lucrările de refacere a străzilor, trotuarelor și a locurilor de parcare și derulează, în același timp, proiecte cu finanțări europene și naționale care includ și componente de reabilitare și modernizare a acestora.

Unul dintre aceste proiecte este “Înființare centru educațional pentru servicii culturale Anghel Saligny și îmbunătățirea spațiilor publice urbane în Municipiul Fetești”. O primă componentă a acestuia vizează construirea centrului pentru elevi și tineri, pentru care primarul Laurențiu Șonchereche a semnat recent ordinul de execuție a lucrărilor, iar a doua componentă prevede asfaltarea străzilor: 1 Decembrie, Carpați, Independenței, Jandarmeriei și Sirenei.

Un alt proiect este „Creșterea nivelului educațional prin reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale <Aurel Vlaicu> și a spațiilor publice urbane în Municipiul Fetești”. Pe lângă lucrările de la unitatea de învățământ, care sunt în desfășurare, proiectul mai include și modernizarea străzilor 9 Mai și Petru Rareș, componentă care se află, de asemenea, în execuție.

Prin proiectul guvernamental “Reabilitare și modernizare sistem rutier în municipiul Fetești” pe care Primăria l-a depus pentru obținerea de fonduri prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, urmează să fie asfaltate 23 de străzi: Libertății, Dumbravei și Parcului din cartierul Fetești Gară; Ion Creangă, Mircea cel Mare, Romilor, Eforiei T1, Eforiei T2, Nucilor, Vlad Țepeș și Viilor din cartierul Fetești Oraș; Matei Basarab,Vulturului, Barierei, 1 Iunie, Dropiilor și Bărăganului T1+ T2 din cartierul Coloniști;Turnul Severin, Adormirii T1, Adormirii T2 și Fragilor din cartierul Buliga; Maramureș, Eternității și Meșteșugarilor din cartierul Vlașca.

Construirea autobazei, a pistei pentru bicicliști, dotarea cu mobilier a stațiilor de autobuz existente și construirea unora noi, precum și asfaltarea străzilor Aviației, Bărăganului, Serei, Mihail Sadoveanu, Țăndărei, Veșniciei, Promenadei și Cătinei, fac parte din proiectul european “Sistem Integrat de Transport Durabil în Municipiul Fetești”. În cel mai scurt timp vor fi reluate lucrările de reabilitarea străzilor din cartierul Coloniști, aflate în diferite stadii de execuție. De asemenea, proiectul prevede și achiziționarea de autobuze electrice care au intrat deja în fabricație.

Un alt proiect care se apropie de final și care afectează infrastructura stradală este cel de înlocuire a rețelelor de apă și canalizare derulat de operatorul regional Raja. Primarul Laurențiu Șonchereche și viceprimarul Ștefan Stoian precizează că vor urmări cu atenție ca recepționarea finală a proiectului să fie făcută cu respectarea refacerii străzilor pe care se efectuează aceste lucrări.

Feteștiul a mai câștigat trei proiecte cu finanțare europeană prin PNRR

Primăria Municipiului Fetești a obținut, până acum, finanțări de aproximativ 67,2 milioane lei prin PNRR pentru reabilitarea energetică a 14 blocuri de locuințe, pentru reabilitarea Pavilionului TBC, a Școlii Gimnaziale “Mihai Viteazul”- corp B, pentru achiziția a două autobuze electrice, pentru actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului precum și pentru înființarea unui centru modern de colectare prin aport voluntar. De asemenea, alte proiecte depuse prin Planul Național de Redresare și Reziliență se află în etapa de evaluare.

Precizări privind beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinței

Având în vedere prevederile Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, Primăria Municipiului Fetești face următoarele precizări:

– Pentru situațiile în care nu sunt emise acte de proprietate pentru construcția cu destinație de locuință, înscrierea din Registrul agricol este documentul prin care se dovedește dreptul de folosință asupra imobilului.

– Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 28/2008, registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară în care, la oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti, se înscriu date cu privire la gospodăriile care deţin terenuri agricole şi silvice, precum şi animale pe raza lor administrativ-teritorială.

În sensul celor menționate mai sus, persoanele care fac parte dintr-o gospodărie ce deține în proprietate sau în folosință bunuri cu destinație agricolă și este înscrisă în Registrul

agricol al municipiului Fetești conform legii, pot solicita, la Biroul Registru Agricol al Municipiului Fetești, adeverințe care să ateste calitatea de titular/locatar al unui imobil tip locuinţă, spre a servi la întocmirea dosarului privind ajutorul pentru încălzire.

Dosarele privind ajutorul de încălzire se pot depune la următoarele centre:

Sediul Primărie – pentru locuitorii din cartierul Coloniști

Sediul Piața agroalimentară – pentru locuitorii din cartierul Fetești Gară

Sediul SPAS – pentru locuitorii din cartierele: Fetești Oraș, Vlașca și Buliga.

Restul condițiilor de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței rămân neschimbate.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved