88 de cadre didactice au susținut proba scrisă a examenului pentru definitivat

Proba scrisă din cadrul examenului naţional pentru definitivare în învăţământ – sesiunea 2022, s-a desfăşurat miercuri, 20 iulie, începând cu ora 9:00. În judeţul Ialomiţa, centrul de examen a fost stabilit la Şcoala Gimnazială „Sf. Andrei” din Slobozia. Din cei 99 de candidaţi înscrişi, prezenţi la proba scrisă au fost 88, repartizaţi pe 20 de discipline (din cele 22 posibile).

Examenul pentru definitivare în învăţământ poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice. Potrivit metodologiei, pentru a fi declarați promovat la Definitivat 2022, candidații trebuie sa obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă.

Nota obținută la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie sa fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului. Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare. Subiectele, dar și baremele de corectare pentru examenul de examenul de definitivat – sesiunea 2022 pentru fiecare disciplină pot fi consultate pe site-ul oficial: subiecte.edu.ro/2022/definitivare/Subiecte și bareme. Calendarul examenului de Definitivat 2022 arată astfel:

20.07.2022: Susținerea probei scrise

27.07.2022: Afișarea rezultatelor

27.07 – 28.07.2022: Înregistrarea contestațiilor

28.07 – 3.08.2022: Soluționarea contestațiilor

4.08.2022: Afișarea rezultatelor finale

4.08 – 9.08.2022: Transmiterea la Ministerul Educației a tabelelor nominale cu rezultatele candidaților promovați

9.08 – 16.08.2022: Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IALOMIŢA

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved