755 DE POSTURI SUNT DISPONIBILE PENTRU ADMITEREA LA ACADEMIA DE POLIȚIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

Până în data de 11 iulie, cei care întrunesc condițiile și criteriile prevăzute de legislația în vigoare se pot înscrie pentru concursul de admitere.

Posturile disponibile sunt repartizate astfel:

Specializarea „Ordine și siguranță publică”, domeniul de licență „Științe militare, informații și ordine publică”:

– 300 de locuri pentru specialitatea poliție;

– 70 de locuri pentru specialitatea poliție de frontieră;

– 60 de locuri pentru specialitatea jandarmi.

Pentru aceeași specializare, forma de învățământ cu frecvență redusă, disponibilă agenților și subofițerilor din instituțiile Ministerului Afacerilor Interne, sunt prevăzute 50 de locuri.

Specializarea „Drept”, domeniul de licență „Drept”:

– specialitatea poliție, poliție de frontieră, jandarmi, sunt scoase la concurs 125 de locuri forma de învățământ cu frecvență;

– 100 de locuri – învățământ la distanță, care sunt adresate personalului MAI și pentru care se percepe taxă de școlarizare.

– 50 de locuri disponibile în cadrul Facultății de Pompieri, domeniul de licență „Ingineria Instalaţiilor”.

Informații complete se pot obține consultând pagina de internet I.P.J. Ialomița, respectiv il.politiaromana.ro, secţiunea Carieră – Admitere instituţii de învăţământ.

Perioada aprobată pentru depunerea cererii de înscriere: 28 iunie – 11 iulie 2021.

Înscrierea candidaților se realizează doar electronic, prin transmiterea cererii-tip, anexată prezentului anunț, pe adresa de e-mail resurseumane@il.politiaromana.ro

Cererea-tip se descarcă de pe site-ul de Internet https://il.politiaromana.ro, secțiunea Carieră – Admitere instituţii de învăţământ și va fi completată de candidat în mod lizibil, semnată, scanată și transmisă până la data 11 iulie 2021.

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved