Bugetul județului Ialomița, lansat în dezbatere publică, se axează pe dezvoltare

 

Bugetul Consiliului Județean Ialomița a fost lansat joi, 15 aprilie, în dezbatere publică, la ședință participând reprezentanții instituțiilor deconcentrate, precum și toți cei interesați de modul de repartizare a acestuia. Valoarea bugetului pentru anul în curs este de 382.016 mii lei, un procent de aproximativ 70 la sută fiind alocat investițiilor, diferența fiind destinată cheltuielilor de funcționare, incluzând aici cheltuielile pentru toate cele 10 instituții din subordine și pentru aparatul executiv al Consiliului Județean.

O mare parte din suma totală este direcționată către investiții noi, în timp ce restul sumei se duce către proiectele aflate în derulare.

Alocăm investițiilor sume considerabile pe care ar fi fost imposibil să le obținem fără accesarea fondurilor europene. Conform priorităţilor noastre, formulate încă de la începutul mandatului 2020-2024, ne axăm pe doua domenii principale: dezvoltare prin mobilitate – reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri judeţene și profesionalism în sănătate – îmbunătăţirea infrastructurii sanitare prin reabilitarea, modernizarea şi dotarea cu echipamente, aparatură şi mobilier a Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, a explicat Marian Pavel, președintele Consiliului Județean Ialomița.

Programe propuse pentru anul 2021

Lista de investiții a Consiliului Județean Ialomița pentru anul acesta cuprinde o serie de programe care vizează modernizarea și reabilitarea infrastructurii de transport rutier pe drumurile județene, dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de sănătate, Programul Județean de Dezvoltare Locală, planuri strategice de dezvoltare durabilă, precum și investiții pentru reabilitarea patrimoniului public și dezvoltarea capacității administrative. De asemenea, se are în vedere susținerea programelor pentru tineret și a organizațiilor non-guvernamentale, premierea olimpicilor și a veteranilor de război, dar și susținerea programului de stimulare a creșterii natalității.

Cătălin Grigore, vicepreședintele CJ Ialomița: „Principalele proiecte, cât și programe propuse pentru anul 2021, sunt în număr de zece și mă refer aici la infrastructura de transport rutier pe drumurile județene, la infrastructura de sănătate și la Programul Județean de Dezvoltare Locală. Avem în vedere și planuri strategice de dezvoltare durabilă, reabilitarea patrimoniului public și dezvoltarea capacității administrative, precum și susținerea de programe pentru tineret și organizații non-guvernamentale, finanțarea sportului de performanță și de masă, precum și premierea olimpicilor ialomițeni aflată la a șasea ediție. Continuă și anul acesta premierea veteranilor de război ialomițeni și susținerea programului de stimulare a creșterii natalității în județul Ialomița. În esență, ca și indicatori majori, bugetul județului este unul consolidat în valoare de 382.016 mii lei, circa două treimi din acesta fiind direcționat către partea de dezvoltare.”

Dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere

O prioritate pentru conducerea Consiliului Județean Ialomița o reprezintă reabilitarea drumurilor județene din fonduri guvernamentale, europene sau din bugetul propriu al județului.

Alexandru Potor, administratorul public al județului Ialomița: „Avem o serie de tronsoane de drumuri care trebuie reabilitate, modernizate, dezvoltare în unele cazuri, sursa de finanțare fiind, în principal, din fonduri europene nerambursabile (…) În cadrul Programului Operațional Regional avem în vedere modernizarea DJ302 localitățile Drăgoești-Roșiori-Movilița-Dridu, DJ101 localitățile Dridu-Fierbinți Târg-limiță județul Ilfov, DJ101 Dridu-Jilavele și DJ402 limită județ Călărași-Sinești (DN2). Proiectul se află într-o stare avansată, aproximativ 80 la sută din alocarea financiară fiind pusă în operă. Pentru anul acesta ne-am propus să alocăm acestui proiect încă 22 milioane de lei. DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ102H este finanțat tot din fonduri europene, 800 mii de lei fiind suma preliminară prinsă în bugetul Consiliului Județean, la o rectificare ulterioară vom aloca resurse suplimentare.”

Prin Planul Național de Dezvoltare Locală, CJ Ialomița a cuprins în lista trei proiecte importante, respectiv modernizarea DJ201 pe ruta Buești-Ivănești-Ion Ghica-Ciulnița-Cosâmbești-Mărculești (25.479 mii le), modernizarea DJ201, tronsonul I DN2 Coșereni-Axintele-Orezu (61.077 mii lei) și lucrări în continuare pentru modernizarea DJ203F, DN2C (Grivița)-Smirna-Iazu-Scânteia-Valea Ciorii-DN21A (30.906 mii lei). Sursa acestor fonduri este bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale.

Consiliul Județean are în vedere și reabilitarea podurilor, respectiv podul peste râul Ialomița în zona Țăndărei pe DJ212 (415 mii lei), podul de la Fierbinți-Târg pe DJ101U și dublarea acestuia cu o structură independentă (363 mii lei) și reabilitarea podului peste râul Prahova la Adâncata pe DJ101B (323 mii lei).

Alexandru Potor: „Alocările financiare pentru poduri nu sunt foarte mari, deoarece se au în vedere doar documentațiile tehnice, pentru că intenția noastră este să propunem partea de finanțare a construcției efective prin intermediul POR. Am avut deja o serie de discuții cu ADR Sud-Muntenia și președintele Pavel a exprimat această intenție ca în viitorul exercițiu financiar al Uniunii Europene, 2021-2027, județul Ialomița să fie beneficiar prioritar pe această zonă de reabilitare a podurilor.”

În ceea ce privește zona de dezvoltare strategică există investiții care sunt propuse prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor (PJGD) care a fost aprobat recent și care cuprinde elemente obligatorii pentru județul Ialomița, pentru că acestea țin de conformarea UAT-urilor privind protecția mediului. O investiție ambițioasă a Consiliului Județean se referă la înființarea unei stații de tratare mecano-bilogică, cu finanțare prin POIM. Se vor face investiții pentru extinderea colectării selective a deșeurilor reciclabile, pentru care s-a alocat o sumă de 4 milioane de lei.

Investiții în infrastructura de sănătate

În ceea ce privește investițiile în infrastructura de sănătate, patru mari proiecte privind Spitalul Județean de Urgență Slobozia se vor realiza cu finanțare europeană prin Programul Operațional Regional, cât și prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Astfel, se are în vedere modernizarea, extinderea și dotarea UPU din cadrul Spitalului Județean de urgență Slobozia (1.309 mii lei) și reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul aceleiași unități spitalicești (11.472 mii lei), ambele cu finanțare prin POR, precum și construirea Blocului Operator (5.260 mii lei) și modernizarea și dotarea incintei clădirii SJU (38.444 mii lei), cu finanțare prin PNDL. Tot în acest domeniu s-au alocat resurse financiare și pentru construirea și dotarea blocului alimentar și a spălătoriei cu heliport pe terasă, precum și pentru actualizarea Planului Urbanistic Zonal care are în vedere reabilitarea, modernizarea și extinderea Spitalului Județean de Urgență Slobozia.

Liviu Patrichi, manager Spitalul Județean de Urgență Slobozia: „Principalul obiectiv în strategia anului 2021 va fi reziliența (…) SJU și-a propus ca anul acesta să abordeze patologia COVID-19, în limita competențelor care ni s-au trasat, în limita medicilor specialiști care tratează această patologie și a locurilor libere și a unui șantier permanent (…) Vom începe, în curând, și modernizarea incintei Spitalului și, probabil, tot în acest an va fi și startul pentru extinderea Unității de Primiri Urgențe. Acestea sunt elementele care definesc strategia noastră pentru anul în curs, în context pandemic și cu un șantier în plină desfășurare, o strategie mai mult tactică de a găsi soluții pentru a putea implementa proiectele și a ne desfășura activitatea în mod uzual.”

Reabilitarea și modernizarea patrimoniului public

O altă prioritate strategică avută în vedere de Consiliului Județean Ialomița o reprezintă și dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea patrimoniului public al județului. Pentru achiziția unui teren necesar realizării investițiilor prioritare identificate prin PJGD în județ s-a alocat suma de 750 mii lei, în buget fiind cuprinse și o serie de investiții privind domeniul de asistență socială, circa 15% din total sumei fiind direcționați către acest segment. De asemenea, au fost prevăzute sume și pentru creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia (3.845 mii lei) și a altor obiective din județ. La întocmirea proiectului de buget s-au avut în vedere și consolidarea, amenajarea și reorganizarea Muzeului Național al Agriculturii, compartimentări interioare și montare lift exterior la Centrul pentru Persoane Vârstnice din Fierbinți-Târg (460 mii lei) și întocmirea documentațiilor tehnico-economice pentru înființarea unui centru de recuperare a copiilor cu autism (300 mii lei). Consiliul Județean Ialomița a alocat suma de 56 mii lei pentru recompartimentarea foaierului sălii de spectacole și a centrului de informații pentru cetățeni.

În ceea ce privește Centrul multifuncțional de la Amara, fondurile prevăzute au ca destinație igienizarea terenului și demolarea construcțiilor aflate în stare avansată de degradare, președintele Marian Mavel respingând ideea construirii unui astfel de obiectiv pe care nu-l constituie o prioritate.

Adrian Ionescu, secretarul general al județului: „În exercițiul financiar 2021-2027 al Uniunii Europene, CJ Ialomița intenționează să depună și sunt convins că va obține finanțare pentru consolidarea, amenajarea și reorganizarea Muzeului Național al Agriculturii, suma de 672 mii lei fiind prevăzută pentru proiectarea acestei investiții care a fost deja analizat și considerat prioritar la nivel regional. Avem sume prevăzute pentru Centrul multifuncțional de la Amara (190 mii lei), pentru amenajarea curții interioare de la Școala Profesională Specială „Ion Teodorescu” Slobozia (120 mii lei) și pentru documentația tehnico-economică privind Centrul pentru Persoane Vârstnice de la Movila (…) Câteva programe inițate în urmă cu câțiva ani continuă și de data aceasta, este vorba despre susținerea organizațiilor non-guvernamentale, a sportului de masă și de performanță cu o sumă importantă, precum și stimularea creșterii natalității în județ. Anul trecut 1.250 de persoane au beneficiat de acest stimulent ca urmare a nașterii primului sau celui de-al doilea copil. Continuă și premierea olimpicilor ialomițeni, a celor care obțin primul loc la olimpiadele școlare desfășurate la nivelul județului Ialomița.”

În ceea ce privește patrimoniul cultural al județului, Consiliul Județean are în vedere patru proiecte majore care se referă la reabilitarea, restaurarea, conservarea și punerea în valoare a unor monumente istorice și de arhitectură, precum „Orașul de Floci” de la Giurgeni, Conacul Bolomey, Bicerica de Lemn „Sf. Nicolae” și achiziția și reconstrucția unei case tradiționale românești din Maramureș, pentru care a prins în buget fondurile necesare.

Petronela MOROIANU

 

 

 


Copyright 2020 - Global Marketing - All Rights Reserved                                                                                   Politica cookie                          Politica de confidentialitate