260 de țăndăreni au șansa să iasă din… sărăcie și să nu mai fie marginalizați

Miercuri, 30 iunie 2021, UAT Țăndărei a semnat un contract de finanțare nerambursabilă în valoare de aproape 5 milioane de lei, proiect care vizează ajutorarea persoanelor defavorizate prin asigurarea de măsuri integrate (medicale, sociale, educaționale, de ocupare, sprijin pentru angajare, cursuri de calificare etc.).

Proiectul are în vedere dezvoltarea economică durabilă a Orașului Țăndărei prin creșterea participării pe piața muncii a 136 de persoane din grupuri vulnerabile prin programe integrate de informare, consiliere și formare profesională, corelate cu cerințele pieței muncii și de ocupare.

Un alt obiectiv al proiectului vizează creșterea calității vieții prin valorificarea resurselor locale (Centrul de Zi și Dispensarul medical) pentru 260 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, din care 70 de copii/elevi, 20 de părinți, 30 de bătrâni cu dizabilități și 136 de adulți, prin participarea la acțiuni integrate educaționale, sociale și medicale de calitate și prin promovarea principiilor de incluziune socială și nediscriminare.

Scopul proiectului constă în oferirea unor măsuri integrate (medicale, sociale, educaționale, de ocupare, de combatere a discriminării și segregării) pentru un număr de 260 de persoane aflate în risc de excluziune socială din regiunea mai puțin dezvoltată Sud-Muntenia, zona Țăndărei, teritoriu acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală dezvoltată de Asociația GAL Danubius Ialomița-Brăila. Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al Programului Operațional Capital Uman (POCU) având ca țintă valorizarea și oferirea unor măsuri integrate personalizate-medicale și sociale, educaționale, de ocupare, combatere a discriminării și segregării. Proiectul abordează Axa prioritară 5, Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității prin toate activitățile care urmează a fi implementate, respectiv măsuri medicale și sociale, măsuri educaționale, inclusiv educație parentală, măsuri de ocupare și de combatere a discriminării și segregării. Acesta este conform cu Prioritatea de investiții 9 v.i. „Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității” prin prisma stimulării accesului a 260 de persoane la măsurile integrate oferite în cadrul proiectului. Prin măsura medicală și socială se asigură complementaritatea între Strategiile de dezvoltare locală finanțate prin Măsura LEADER din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și POCU.

Acest proiect contribuie la reducerea cu 260 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din Țăndărei care include și comunitatea din cartierul Strachina, la fel de marginalizată, prin implementarea de măsuri integrate în contextul mecanismului DLRC. Toate activitățile proiectului converg spre incluziune socială și combaterea sărăciei, atât pentru cele 136 de persoane care vor participa la programe de calificare cât și pentru cei 70 de copii/elevi care vor participa la măsurile educaționale și 20 de părinți la educația parentală”, a explicat Cristi Roman, primarul Orașului Țăndărei, beneficiarul acestui proiect.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 4.837.467,80 lei, contribuția Primăriei Țăndărei fiind de 96.749,38 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 30 de luni.

Petronela MOROIANU

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved