24 ianuarie 1859: „Unire-n cuget și-n simțiri”

 

Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu”

24 ianuarie 1859: „Unire-n cuget și-n simțiri”

Poporul român sărbătorește la 24 ianuarie Unirea Principatelor Române (Moldova și Țara Românească), eveniment de mare însemnătate în istoria României. Flacăra arzătoare a unirii fiind prezentă în sufletele tuturor celor ce împărtășeau dulcele vers al graiului românesc, a făcut ca masele largi de oameni din orașe și de la sate să acționeze cu cea mai mare energie pentru înfăptuirea ei.

Un eveniment premergător acestui act a fost Războiul Crimeei desfășurat între 1853 și 1856, când Rusia a fost învinsă de Marile Puteri. După război, în 1856 se semnează Tratatul de la Paris, în care se regăsea o clauză extrem de importantă: Principatele Române, deși rămâneau în continuare sub suzeranitatea Turciei, intrau sub garanția colectivă a tuturor puterilor semnatare ale tratatului.

În anul 1859 Adunarea Electivă s-a întrunit în ziua de 5 ianuarie și astfel Alexandru Ioan Cuza a fost ales în unanimitate ca domnitor al Moldovei în uralele deputaților și în entuziasmul miilor de oameni ce se aflau în tribune. La 24 ianuarie 1859 au loc din nou alegeri, la București, și profitând că Marile Puteri nu specificau clar că Principatele Române nu pot fi conduse de același domnitor, Alexandru Ioan Cuza va fi ales și în Țara Românească, înfăptuindu-se astfel Unirea Principatelor Române. La 8/20 februarie 1859, Cuza ajungea la București. În aceeași zi a depus jurământul în clădirea Catedralei Mitropolitane București, în care se angaja să respecte actul unirii, din 5 și 24 ianuarie: „Jur în numele Preasfintei Treimi și în fața Țării că voi păzi cu sfințenie drepturile și interesele Principatelor Unite; că în toată Domnia mea voi priveghea la respectarea legilor pentru toți și în toate, și că nu voi avea înaintea ochilor mei decât binele și fericirea nației Române. Așa Dumnezeu și confrații mei să-mi fie întru ajutor!”.

Anul 1859 a reprezentat un punct de însemnătate crucială în istoria românilor și un prim pas în direcția înfăptuirii statului național român. Unirea Principatelor rămâne înscrisă în conștiința românilor ca un moment decisiv al istoriei naționale, ea împlinind năzuințe ardente și deschizând largi perspective spre România modernă și contemporană.

Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” a marcat acest eveniment în anul 2021 într-un mod inedit, în mediul online. Utilizatorii bibliotecii și nu numai, au putut urmări în mediul virtual un colaj de manifestări, constând într-o expoziție de desene realizate de elevii Liceului Tehnologic „Mihai Eminescu”, o prezentare istorică realizată de prof. Stan Adrian despre importanța acestei zile remarcabile și în încheiere au audiay un recital de poezie.

Bibliotecar,

Alina Victorița VASILE


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved