21 de proiecte de hotărâre aprobate de consilierii locali din Municipiul Fetești

Întruniți în ședința ordinară în luna septembrie, consilierii locali din Municipiul Fetești au aprobat, miercuri, 29 septembrie, 21 de proiecte de hotărâre inițiate de primarul Laurențiu Șonchereche.

Acestea au vizat aprobarea de rectificări bugetare, prelungirea dreptului de administrare pe o perioadă de zece ani către Școala Profesională Specială „Ion Teodorescu” Slobozia a unui spațiu în incinta Creșei nr. 2 din Fetești, darea în administrare a unui autocar către Clubul Sportiv Municipal Fetești, rapoarte de evaluare și vânzare a unor terenuri aferente construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară (Aleea Betonată), aprobarea cuantumului și numărului burselor de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat din orașul nostru, în anul școlar 2020 – 2021, precum și modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului.

Spitalul Municipal „Anghel Saligny” Fetești a fost cuprins în Proiectul – pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienților cu tuberculoză. Proiectul se desfășoară ca urmare a încheierii unui acord de grant între Ministerul Sănătății și Fondul Global împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei. În acest sens, consilierii locali au aprobat proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Municipal „Anghel Saligny” pentru sume alocate din fonduri externe nerambursabile (FEN-Sursa D), derulat prin Programul – pilot.

Un alt proiect de hotărâre care a trecut de votul consilierilor locali vizează rectificarea bugetului Spitalului Municipal „Anghel Saligny” Fetești pe anul 2021, rectificare care prevede includerea sumei de 5000 de lei pentru echilibrarea bugetară a acestui ordonator terțiar de credite, prin transfer de la secțiunea de funcționare la cea de dezvoltare.

În incinta Creșei nr. 2, la etajul 1, își desfășoară activitatea, din anul 2016, Școala Profesională Specială „Ion Teodorescu” Slobozia, care școlarizează 20 de elevi cu deficiență mintală. În scopul continuării desfășurării procesului instructiv-educativ și a terapiilor specifice copiilor cu CES, consilierii locali și-au exprimat votul favorabil pentru prelungirea pe o perioadă de zece ani a dreptului de administrare pentru acest imobil.

Un alt proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local a vizat darea în administrarea Clubului Sportiv Municipal Fetești a unui autocar M3, marca MAN. Mijlocul de transport a fost preluat gratuit de către Municipiul Fetești de la Consiliul Județean Ialomița și a fost înregistrat în proprietatea privată a municipiului. Pe toată durata de funcționare, autocarul va rămâne în administrarea CSM Fetești, asigurând deplasările sportivilor la competițiile din alte localități.

De asemenea, consilierii au aprobat și proiectul ce vizează acordarea de burse sociale, de merit și de studiu elevilor din Fetești, înscriși în învățământul preuniversitar de stat. La finalul anului școlar 2020 – 2021, în municipiul Fetești au fost acordate 806 burse școlare, în cuantum de 386.664 lei, conform datelor transmise de centrele bugetare, rămânând o diferență de 558.336 lei care nu a fost utilizată. Deoarece sunt stabilite criteriile de acordare a burselor de către consiliile de administrație ale unităților școlare, iar diferențele nu mai pot fi acordate până la încheierea exercițiului financiar, s-a impus modificarea numărului de burse de la 908 la 2.300 și prelungirea perioadei de plată a acestora până la data de 31 decembrie 2021.

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved