Daily Archives: iulie 2, 2024

Comuna Ciochina: Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Vă înstiințăm că la data de 12.07.2024 se vor pubIica documentele tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 3, 4, 9 șsi 26 din cadrul proiectului „înregistrarea sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale din UAT Comuna Ciochina, județul Ialomița conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată,…

Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved