Daily Archives: martie 14, 2024

Văleanu Aurora Mariana: Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor

Subsemnata Văleanu Aurora Mariana, cu domiciliul/sediul în judeţul Ialomița, comuna/satul Stelnica, cod poştal: 927230 , str. Școlii nr.1, nr.8, titular al Autorizaţiei de construire nr.2/13.13.2024 emisă de către Primăria Comunei Stelnica, pentru executarea lucrărilor de construcţii privind construirea construcţiilor şi amenajărilor Casa de locuit tip ’’P’’, aduc la cunoștință că la data de: 24.03.2024, ora:…

0

Luni, 18 martie, Șeidnță Extraordinară a Consiliului Județean Ialomița

C O M U N I C A T CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.178 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară, în sistem on-line, în data de 18.03.2024, ora 10,00, având pe ordinea de zi următoarele: I. Aprobarea…

Primaria Comunei Stelnica: Informare

Aceasta informare este efectuată de Primaria Comunei Stelnica, str. Eroilor Aviatori, Jud. Ialomița ce intentionează să solicite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomița aviz de gospodarire al apelor pentru obiectivul de investiții: ‘‘REALIZARE CĂMINE DE BRANȘAMENT LA REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ LA LIMITA DE PROPRIETATE, COLECTOARE SECUNDARE DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI CĂMINE…

Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved