Daily Archives: noiembrie 16, 2023

Anunț primaria Andrășești

Primaria comunei Andrasesti cu sediul in localitea Andrasesti, str. Gherorghe Gr Cantacuzino, nr. 51, judetul Ialomita, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant: REFERENT – CLASA III, grad profesional debutant – Compartiment Cadastru, Urbanism si amenajarea teritoriului, registrul agricolprotectia muncii si protectie civila, Conditii de desfasurare a concursului Proba scrisa se va desfasura in data…

Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved