Daily Archives: iunie 29, 2023

UAT FIERBINTI: Anunț solicitare emitere acord de mediu

ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu UAT FIERBINȚI-TÂRG anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare drumuri de interes local în orașul Fierbinți-Târg, județul Ialomița”, propus a fi amplasat în județul Ialomița, străzi în orașul Fierbinți-Târg și satul Fierbinții de Sus. Informațiile privind…

Consiliul Județean Ialomița: Hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole

H O T Ă R Â R E privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2023 Consiliul Judeţean Ialomiţa, Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 16357/2023 – F din 21.06.2023 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, Examinând: – Adresa nr….

SC Premier Residencial: Anunț public privind decizia etapei de încadare

SC Premier Residencial SRL, titular al proiectului “Construire bloc de locuințe P+3E, alei și parcări”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire bloc de locuințe P+3E, alei și parcări”, propus a a fi amplasat…

Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved