Daily Archives: mai 15, 2023

Primăria Grindu: Anunț licitație concesionare teren

Primaria comunei Grindu, cu sediul in comuna Grindu, strada Primariei nr. 42, judetul Ialomita, organizeaza in data de 15.06.2023, ora 11.00, licitatie publica pentru: Concesionarea prin licitatie publica a Lotului de teren cu nr. 25, in suprafata de 979 mp. identificat cu nr. cadastral 20555, situat in intravilanul comunei Grindu, judetul Ialomita, strada Antoneasca nr….

AGROIATIN SRL: Informare privind solicitare aviz de gospodărire a apelor

Aceasta informare este efectuată de AGROIATIN SRL, com. Bordusani / jud. Ialomita, codul fiscal: RO28151917, nr. de înmatriculare la registrul comerţului J21/557/2008, e-mail: agroiatin@yahoo.com, tel. 0733929712, cod CAEN 0111 – Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase, ce intenţionează sa solicite de la S.G.A. Ialomiţa Aviz de gospodărire a…

Primăria Andrășești: Anunț Concurs

Primaria comunei Andrasesti cu sediul in localitea Andrasesti, str. Gherorghe Gr Cantacuzino, nr. 51, judetul Ialomita, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante: Muncitor calificat – masinist utilaje pentru terasamente (buldoexcavatorist), cod COR 834201 – personal contractual – perioada nedeterminata, Muncitor calificat – sofer (B, D1), cod COR 832201 – personal contractual – perioada nedeterminata,…

CJ IALOMIȚA: ANUNŢ DE LICITAȚIE

ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniul public al județului Ialomița Informații generale privind concedentul: Unitatea Administrativ Teritorială județul Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul în municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail: cji@cicnet.ro Informații generale privind obiectul concesiunii: obiectul concesiunii îl reprezintă încheierea unui…

CJ Ialomița: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Reabilitare pod peste râul Prahova la Adâncata pe DJ 101B”, propus a fi amplasat în județul Ialomița, comuna Adâncata (extravilan), comuna Maia (extravilan). Informațiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc.Slobozia,…

Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved