Daily Archives: martie 15, 2023

SC LĂSTUN AMARA: Anunț depunere solicitare de emitere acord de mediu

SC Lăstun SRL, cu sediul în localitatea Amara, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire hală inventar agricol, str. Stadionului, oraș Amara, Județul Ialomița”, propus a fi amplasat în localitatea Amara, str. Stadionului nr. 328P, 328M, n.c. 29361 jud. Ialomița. Informații privind proiectul propus pot fi consultate…

0

Consiliul Județean Ialomița: Anunț de participare la programul ”Promovarea sportului de performanță”

Județul Ialomița prin Consiliul Județean Ialomița aduce la cunoștință publică intenția de atribuire de contracte de finanţare nerambursabilă de la bugetul propriu pentru activităţi sportive din cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, prevăzut de Ordinul MTS nr. 664/2018, în anul 2023/sezonul competițional sportiv 2023-2024. Acesta reprezintă un program public de promovare…

0

Consiliul Județean Ialomița: Anunț participare finanțare nerambursabilǎ Legea nr. 350/2005

Informații generale privind autoritatea contractantǎ, ȋn special denumirea, codul fiscal, adresa, numǎrul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Consiliul Județean Ialomița cu sediul în municipiul Slobozia, Piața Revoluției nr.1, telefon 0243/230200, fax 0243/232100, e-mail cji@cicnet.ro, cod fiscal 4231776. Reglementǎrile legale privind acordarea de finanțare nerambursabilǎ: Legea nr. 350/2005 privind regimul…

Convocator Adunarea Generală a „LECOMS” – SOC.COOP. Slobozia

Consiliul de administratie a „LECOMS” – SOC.COOP. Slobozia convoaca Adunarea Generala a membrilor cooperatori în data de 31.03.2023, ora 8,30 în spaţiul societăţii din incinta “Autoservice”, cu următoarea ordine de zi: 1. Raportul privind activitatea Consiliului de Administraţie pentru anul 2022; 2. Aprobarea bilanţului contabil şi repartizarea contului de profit şi pierderi pentru exerciţiul fiscal…

Ședință de îndată a Consiliului Județean Ialomița

Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă de îndată, în sistem on-line, în şedinţă în ziua de 15.03.2023, ora 13,00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor: 1. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării de către Unitatea administrativ – teritorială Județul Ialomița a Proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de…

Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved