Daily Archives: septembrie 21, 2022

0

Un sat trăitor în lume

  * Lansare „File din monografia Gimbășanilor”, ed. a II-a, 21 septembrie 2022 „Ne-am dus și noi să vedem hora. Pe un loc gol, era lume adunată, pe partea dreaptă a drumului.” O mărturisire de la pagina 131 a cărții „Un sat trăitor în lume – File din monografia Gimbășanilor” alcătuită de ziaristul Nicolae Tache….

INFORMARE

Această informare este efectuată de COMUNA ION ROATĂ, Județul Ialomița, care intenționează să solicite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomița, str. Mihai Viteazul, nr. 1, aviz de gospodărire a apelor pentru Sistem de canalizare si stație de epurare tn com. Ion Roată, jud. Ialomița. In cadrul proiectului este prevăzută inființarea unui sistem de…

Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved