Daily Archives: iunie 15, 2022

Anunţ de participare la licitaţie pentru concesiune bunuri domeniul privat comuna Bărcănești

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Denumirea: Comuna Bărcănești, județul Ialomița. Codul fiscal: 4365271. Adresa: Comuna Bărcănești, șos.Mihai Viteazul, nr.174. Numărul de telefon: 0243/285000. Numărul de fax: 0243/ 285121. Adresa de e-mail: clbarcanesti@yahoo.com. Persoană de contact: Preda Ion….

SC Urban SA: Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Comuna Grivița, titular al proiectului „Alimentare cu apă,din sursă subterană, a localității Grivița,județul Ialomița”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare către APM Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul :„Alimentare cu apă,din sursă subterană, a localității Grivița,județul Ialomița”, propus a fi amplasat în comuna Grivița, sat Grivița,…

Primăria Stelnica: Anunț de mediu

Anunț public privind decizia de încadrare COMUNA STELNICA, titular al proiectului „Modernizare drumuri de interes local in comuna Stelnica și satele componenete, județul Ialomița”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, in cadrul procedurilor de evaluare a impacului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes…

Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved