Daily Archives: mai 20, 2022

Joi, 26 iunie, ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița

C O M U N I C A T   CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 26.05.2022, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi: I. Aprobarea Procesului – verbal privind…

Anunț de mediu „Alimentare cu apă din sursă subterană a localității Grivița, județul Ialomița”

Anunț public privind decizia etapei de încadrare Comuna Grivița, titular al proiectului „Alimentare cu apă din sursă subterană a localității Grivița, județul Ialomița”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare către APM Ialomița în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Alimentare cu apă din sursă subterană a localității Grivița,…

Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved