Daily Archives: aprilie 20, 2022

Comtrans S.A. Slobozia: Convocator Adunarea Generală Ordinară a acționarilor

Consiliul de administrație al S.C. Comtrans S.A. Slobozia convoacă Adunarea Generală Ordinară a acționarilor pentru data de 24.05.2022, ora 10 la sediul societății din Slobozia, strada Amara nr 17, pentru toți acționarii înscriși în Registrul acționarilor cu data de referință 30.04.2022. Adunarea generală a acționarilor va avea următoarea ordine de zi : 1. Prezentarea si…

Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved