Daily Archives: aprilie 13, 2022

CONSUMCOOP SCÎNTEIA: CONVOCATOR

În temeiul prevederilor Legii nr. 1/2005 şi a actului constitutiv al Societaţii cooperative de consum, Administratorul unic convoacă Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a membrilor cooperatori la sediul societăţii cooperative pentru data de 28.04.2022, ora 14.00, având următoarea ordine de zi: Prezentarea, discutarea şi aprobarea Raportului Administratorului unic; Prezentarea, discutarea şi aprobarea Raportului Cenzorului; Dezbaterea…

COMUNA MĂRCULEȘTI: ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

COMUNA MARCULESTI, titular al proiectului ”MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA MARCULESTI-ETAPA II TREAPTA DEMANGANIZARE”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Ialomita in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA MARCULESTI-ETAPA II TREAPTA DEMANGANIZARE”, propus a…

SC URBAN SA: Anunt public privind decizia etapei de incadrare

SC URBAN SA, titular al proiectului „REABILITARE RETELE DISTRIBUTIE APA IN COMUNA CIULNITA, JUD. IALOMITA”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Ialomita in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „REABILITARE RETELE DISTRIBUTIE APA IN COMUNA CIULNITA, JUD. IALOMITA”, propus a fi amplasat in comuna Ciulnita,…

Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved