Daily Archives: octombrie 21, 2021

Anunţ de participare la licitaţie pentru concesionare teren domeniu privat

1.Informaţii generale privind concedentul : Consiliul Local Orășenesc Amara, strada Nicolae Bălcescu nr. 91, Orașul Amara, Județul Ialomița, CP 927020. Cod fiscal 4427889, tel/fax 0243/233102, e-mail consiliullocalamara@yahoo.com. 2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii : Teren în suprafață de 207 m.p., situat în str. Stadionului, nr. 1A, identificat cu nr. cadastral 28978, orașul Amara, Jud. Ialomița. Terenul…

Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved