Daily Archives: septembrie 22, 2020

Opt milioane de lei de la bugetul județean pentru heliport, bloc alimentar și spălătorie la Spitalul Județean de Urgență Slobozia

  În ședința Consiliului Județean Ialomița din data de 31 august, consilierii județeni au aprobat nota conceptuală și tema de proiectare pentru construirea unui heliport, a unui bloc alimentar și a unei spălătorii la Spitalul Județean de Urgență Slobozia, valoarea estimată a investiției fiind de 8 milioane de lei. Pentru primul obiectiv, amplasamentul stabilit inițial…

C O M U N I C A T

  CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 23.09.2020, ora 13,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi: I. a) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița…

Hotărârea 144 a Consiliului Județean Ialomița

  H O T Ă R Â R E privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 23 din 21.02.2020 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2020 Consiliul Judeţean Ialomiţa, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 18047/2020 – A…

Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved