Daily Archives: august 31, 2020

ANUNȚ PUBLIC S.C. AMERICAN CONSTRUCTION TEHNOLOGIES SRL

  S.C. AMERICAN CONSTRUCTION TEHNOLOGIES SRL, titular al proiectului „ÎNFIINȚARE LIVADĂ ALUN”, propus a fi amplasat în municipiul Urziceni, Extravilan, T139/1, P1+P2, județul Ialomița, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „ÎNFIINȚARE LIVADĂ ALUN”, propus…

Convocare Adunarea Generală extraordinară Consumcoop Scânteia

  În temeiul prevederilor Legii nr. 1/2005 şi a actului constitutiv al Societaţii cooperative de consum, Administratorul unic, convoacă Adunarea Generală extraordinară a membrilor cooperatori la sediul societăţii cooperative pentru data de 15.09.2020, ora 10.00, având următoarea ordine de zi: Majorarea capitalului social; Diverse In cazul in care, nu sunt intrunite cerintele prevazute la art….

ANUNȚ DE LICITAȚIE ORGANIZAT DE PRIMĂRIA FETEȘTI

  1.Informatii generale privind proprietarul: Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 436577, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X, deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410. 2.Informatii generale privind obiectul vânzării clădirii fostei centrale termice CT7: Imobilul (clădire) fostă centrală termică CT7, este înscris în C.F. nr. 25857,…

Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved