DUMITRU M. IONUȚ P.F.A: INFORMARE

Această informare este efectuată de: DUMITRU M. IONUȚ P.F.A., comuna Giurgeni, strada Mihai Viteazu, nr.22, județul Ialomița, codul fiscal: RO34997121, nr. de înmatriculare la registrul comerţului F21/458/2015, e-mail: dumitruionut@yahoo.com, tel. 0730 222 953, cod CAEN 0111 – Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase, ce intenţionează să solicite de la S.G.A. Ialomiţa – Aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea investiției ,,Execuție foraje alimentare cu apă pentru irigații – F1D, F2D, F3D.”, amplasate în extravilanul com. Giurgeni, jud. Ialomița.

Această investiţie este nouă.

Ca rezultat al procesului de realizare a lucrărilor nu vor rezulta ape uzate.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată mai sus.

Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugesti şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la S.G.A. Ialomiţa, tel. 0243/233518, e-mail – dispeceratialomita@sgail.daib.rowater.ro după data de 08.01.2024.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved