15 proiecte pe ordinea zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 28 ianuarie 2021

 

15 proiecte de hotărâre s-au aflat în atenția consilierilor județeni, în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița de anul acesta. Aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului Fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul de conducere și personalul de execuție din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia al cărui management a fost transferat către Consiliul Județean Ialomița, aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor județene, precum și aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centrul pentru persoane vârstnice – Movila” au fost supuse aprobării consilierilor județeni.

Pe ordinea de zi a ședinței s-au mai aflat alte două proiecte de hotărâre care au vizat modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 136/24.08.2017 privind actualizarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”, precum și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 225/19.12.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Modernizare DJ 306 limită județ Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora-limită județ Buzău” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul aceleiași ședințe au fost stabiliți și reprezentanții Consiliului Județean Ialomița care vor face parte din Consiliile de Administrație ale Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, al Centrului Cultural „Ionel Perlea” Ialomița și al Bibliotecii Județene „Ștefan Bănulescu” Ialomița.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved