Termen depunere situații financiare anuale: 30 mai 2023

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii, persoane juridice, că termenul pentru depunerea situațiilor financiare anuale, aferente anului 2022, de către societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare este de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar; respectiv 30 mai 2023.

Persoanele juridice mai sus menționate întocmesc situații financiare anuale având în vedere reglementările contabile aplicabile acestora și prevederile generale cuprinse la art. 11 din O.M.F. nr. 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

În vederea depunerii situațiilor financiare anuale entitățile vor utiliza programul de asistenta pus la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscala –

Formatul electronic al situațiilor financiare poate fi descărcat accesând link-ul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/1014_15_2022.html și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță pe portalul www.e-guvernare.ro.

Baza legala – ORDIN nr. 4.268 din 15 decembrie 2022 privind principalele aspecte legate de intocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

ȘEF ADMINISTRAȚIE

Gheorghe DOROBĂȚ

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved