13 proiecte de hotărâri aprobate în ședința orinară a Consiliului Județean din luna noiembrie

13 proiecte de hotărâre au avut de aprobat consilierii județeni în cadrul ședinței ordinare din luna noiembrie. Printre acesteau s-au regăsit proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2021, proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii ublici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean și al Direcției Județene de Evidență a persoanelor Ialomița, proiectul de hotărâre privind acordarea unor măsuri de sprijin de natură financiară menite să încurajeze familiile adoptatoare în ceea ce privește adopția unor copii din alte județe decât cel al adoptatorilor, precum și proiectul de hotărâre privind concesionarea Parcului Fotovoltaic „Ialomița I” și a terenului aferent în surafață de 5,7026ha, situate în extravilanul comunei Giurgeni.

Din respect pentru ultimii 16 veterani de război ai județului

În fine, două proiecte la care venim cu scurte detalii. Primul privește asocierea Județului Ialomița cu Asociația Națională a Veteranilor de Război din România – Filiala Ialomița în vederea finanțării în comun a proiectului privind omagierea cu ocazia Zilei Naționale a României a veteranilor de război cu domiciliul în județul Ialomița. Cuantumul cheltuielilor suportate de Consiliul Județean se ridică la 40.000 lei. Practic, vor fi acoperite premiile în bani pentru ultimii 16 veterani de război pe care-i mai are județul la această oră.

Imbold pentru administrațiile locale care dețin în proprietate monumente istorice

Al doilea proiect, aprobat în unanimitate de consilierii județeni, presupune ascceptarea donației propuse de Muzeul Național al Agriculturii în favoarea Județului Ialomița a bunurilor imobile cuprinse în cadrul ”Fermei Agricole Perieți”.

Este un demers logic și benefic și pentru multe alte obiective aflate pe lista monumentelor istorice din Ialomița. Un exemplu la îndemână este Conacul Bolomey de la Cosâmbești, care a avut marea șansă de a se afla în proprietatea Consiliului Județean și numai așa a avut acces la fonduri europene, astfel că în acest moment lucrările de reabilitare a sa, a anexei gospodărești și perimetrului din jurul conacului sunt în plină desfășurare. Acest proiect aprobat de consilierii județeni ar trebui să fie un imbold pentru multe administrații locale care dețin astfel de obiective pe teritoriul lor de a solicita aprobarea unor astfel de… donații. Ne gândim la conacul lui Barbu Catargiu (primul prim ministru al României) de la Maia, la pivnița conacului Bâzu Cantacuzino și crama fostului conac Herescu din Jilavele și, de ce nu, la conacul lui Aurelian Bentoiu de la Făcăeni, recent mediatizat în ziarul Ialomița.

Salarii majorate la Consiliul Județean Ialomița

Salariile de bază se stabilesc prin hotărre a Consiliului Județean în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților, cu respectarea nomenclatorului funcțiilor necesare desfășurării activității specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor, fără a se depăși nivelul indemnizației lunare a vicepreședintelui CJ, exclusiv majorările de până la 25% acordate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli. Salariile de bază sunt diferențiate pe funcții, grade/trepte și gradații pentru fiecare funcție, fiecărui grad sau treaptă profesională corespunzându-i 5 gradații aferente tranșelor de vechime în muncă, cu excepția funcțiilor de demnitate publică și celor de conducere pentru care gradația este inclusă în indemnizația lunară/salariul de bază prevăzut pentru aceste funcții.

Este momentul să facem o mică ajustare, indexare, la ceea ce înseamnă veniturile colegilor noștri din Consiliul Județean Ialomița. Am încercat ca veniturile celor care sunt debutanți, celor care ies de pe băncile facultății și celor care vor să aibă o carieră în administrație să fie mai atractive (…) Discutăm despre o majorare cu 14% a asistenților și debutanților, cu 12% la principali, la superiori cu 10%, cu 7% a șefilor de serviciu și cu 5% a directorilor. Nu intră în această hotărâre de majorare a salariilor administratorul public și consilierii din cabinetul președintelui”, a explicat Marian Pavel, președintele Consiliului Județean Ialomița.

Noile grile de salarizare se vor aplica începând cu data de 1 noiembrie 2021 și sunt cuprinse între 3249 lei (venit obținut de un îngrijitor) și 19690 lei (venitul administratorului public).

Așadar, în acest moment, exceptând veniturile președintelui și al celor doi vicepreședinți, salariul cel mai mare este obținut de administratorul public al județului Ialomița, Alexandru Potor, care încasează lunar suma de 19690 și care va rămâne neschimbată. Adrian Ionescu, secretarul general, beneficiază de un venit lunar în cuantum de 15225 lei, în timp ce arhitectul șef gradul II încasează 14175 lei. Un director executiv gradul II și un director executiv adjunct gradul II primesc lunar 13650 lei, respectiv 11550 lei, în timp ce un șef serviciu gradul II are un salariu de 9720 lei.

La polul opus, în funcție de gradații, un îngrijitor (funcție de execuție, gradație zero) semnează pentru un salariu de bază în cuantum de 3249 lei, iar un șofer pentru 3625 lei, în timp ce un administrator I încasează 3762 lei.

Petronela MOROIANU

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved