11 octombrie, data limită pentru depunerea a 7 declarații fiscale

Administrația Județeanã a Finanțelor Publice Ialomița informează persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau cele neînregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, care au depăşit plafonul de scutire şi au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA, că vineri, 11 octombrie 2021, este termenul limita pentru depunerea următoarelor declarații fiscale:

– Formularul 010 ”Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică” sau

– Formularul electronic 700 ”Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale”, după caz.

– Formularul 020 ”Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric persona” sau

– Formularul electronic 700 ”Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale”, după caz.

– Formularul 070 ”Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere”, sau

– Formularul electronic 700 Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale”, după caz.

Tot până la aceași dată, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori vor depune ”Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori” -Formularul 087.

Baza legală: Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, OPANAF nr.3725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal; OPANAF nr.3698/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată .

ŞEF ADMINISTRAŢIE

Gheoghe DOROBĂȚ

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved