1 martie 2022, termen limită pentru înregistrarea în SPV

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor cã, începând cu data de 01.03.2022, înrolarea contribuabililor în Spațiul Privat Virtual (SPV) va fi obligatorie.

Categoriile de contribuabili/plãtitori care vor fi obligate sã transmitã organului fiscal central cereri, înscrisuri sau oricare alte documente prin mijloace electronice de transmitere la distanțã, respectiv prin înrolarea în sistemul de comunicare electronicã (SPV) dezvoltat de Ministerul Finanțelor/ANAF sunt:

– persoanele juridice, asocieri și alte entitãți fãrã personalitate juridicã;

– persoanele fizice care desfãșoarã o profesie liberalã sau exercitã o activitate economicã în mod independent în una dintre formele prevãzute de OUG nr. 44/2008 privind desfãșurarea activitãților economice de cãtre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificãrile și completãrile ulterioare.

Menționăm că înrolarea în Spaţiul privat virtual (SPV) oferă atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice toate facilităţile comunicării la distanță a actelor administrative fiscale emise în formă electronică, precum şi a altor informaţii şi înscrisuri în legătură cu situaţia financiară sau fiscală proprie a acestora.

Înregistrarea în serviciul „Spațiul Privat Virtual“ se face accesând pagina principalã A.N.A.F (www.anaf.ro) apoi secțiunea „Servicii Online“ – „Înregistrare/Înrolare persoane fizice și juridice în SPV“.

Dintre avantajele utilizãrii serviciului Spațiul Privat Virtual (SPV) amintim:

– disponibilitate 24 ore din 24 ore, 7 zile din 7, acces facil și gratuit;

– posibilitatea de a primi acte administrativ fiscale;

– posibilitatea depunerii declarațiilor fiscale;

– posibilitatea de a solicita/primi diferite documente (adeverințã de venit, certificat de atestare fiscalã, certificat de cazier fiscal, duplicate declarații depuse, duplicate recipise etc.);

– posibilitatea de a primi informații cu privire la obligațiile fiscale;

– plata obligațiilor fiscale;

– informații cu privire la contribuțiile sociale;

– posibilitatea de programare online a contribuabililor;

– posibilitatea de a transmite solicitãri de asistențã în domeniul fiscal prin Formularul de contact inclus în SPV;

– acces gratuit la noutãți legislative.

În situația în care contribuabilii/plãtitorii nu își îndeplinesc obligația comunicãrii prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanțã a documentelor mai sus amintite și le vor depune în format letric, organul fiscal central nu le va lua în considerare, procedând la notificarea acestora cu privire la obligativitatea comunicãrii acestora prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanțã.

Gheorghe DOROBĂȚ

Şef administraţie

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved