Ialomitastea
Nr. 1012, Anul , din 9-Februarie-2019Categorii
Prima pagina
Editorial
Reportaj - Interviu - Anchete
Sport
Politica
Cultura - Sanatate
Zig-Zag Agerpres
Eveniment
Actualitate
Care va sa zica
Anunturi si Licitatii Publice
Mica publicitate
Contact
Horoscop zilnic
Arhiva
sc oyl company
racman-a
hotel ialomita-a
duo manager
lunca_2012
ALTEX
Cultura - Sanatate
Muzeul Naţional al Agriculturii prezintă: O plângere către Tribunal, din anul 1869

Plângerea, ca formă de act judecătoresc, are o istorie lungă în spate. Această formă de act se întâlneşte, în diferite forme, şi în patrimoniul Muzeului Naţional al Agriculturii.
Această plângere este specială prin formularea ciudată şi, pentru noi, cei de astăzi, hilară. Amintind de scrierile marelui Ion Luca Caragiale, documentul a făcut parte din realitatea anului 1869, fiind scris de petent, un bărbat în „etate de 75 de ani”, contra pârâtului Ion Poenaru Bordea, care, se pare, a vândut nişte pământ din posesia petentului. Plângerea a fost înregistrată pe data de 12 septembrie 1869, la Tribunalul Ilfov. Pentru a vă delecta cu ingeniosul mod de prezentare a faptelor, voi reda documentul ad-literam cât se poate de mult:
„Principatele Romane
Domnului Onorabilului Primpreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie
Subsemnatul, nenorocit, azi în etate de 75 de ani, sugrumat de nedreptate, ameninţat de viaţă, în cură de doctor, vin a vă anexa aici, prea plecat, ca apel întru totul moral, legal arbitrala copie a sentinţei Curţii de Apel Seria H nr. 141 din 30 iunie, primită sub dare de recipisă la 11 iulie, în urma spăimântătorului Ordin al onorabilului Ministru al Justiţiei nr. 480 din 4 iulie, recomandat, însoţit de protestul meu, către domnul Procuror General al Curţii de aici, Paciurea, fără încă nici un efect relativ, la revânzarea a 10 stânjeni locul noului ivit cumpărător, de Ion Poenarul Bordea vestitul legist ajutat în secret şi de puternicul socru al său, Mihail Stoeanovici falit expuşcăriaş. Că contrar sentinţei legilor de faţă şi chiar a pronunţărilor verbale a domnului Stimabil Primpreşedinte al Curţii, Triandafinide, omul lui Dumnezeu nemitarnic (incoruptibil - n.n.) în faţa unuia din domnii membrii ai Curţii poate ca să intervină la faţa locului prigonit. Ce nu pot nega în detaliu şi prin taclir (dare de seamă/proces verbal - n.n.), depus Curţii în articole, în lipsa domnului Preşedinte Cantacuzino, la înfăţişarea mică din acea zi de 30 iunie, ajunul generalei vacanţei părţii judecătoreşti, fapt nepomenit (nemaiîntâlnit - n.n.) încă în ambele Ţări Române. Care taclir sacru cu dispreţ stă şi azi necitit în sentinţă, înnăbuşit în dosarul Curţii, ca respins. Şi după concluzia procurorului Grigore Bonache, inamic neîmpăcat, sugrumatorul drepturilor mele, obligându-mă împotriva tuturor legilor bune cu o amendă pentru o zi de înfăţişare de trei sute lei noi, peste cei două sute lei noi hotărâţi de Tribunalul cu tăria (cu sigiliu - n.n.), contra legistului venerabilul Procuror Ioan Comăneanu, dat după falsificările acelui proiect de Iuda Ion Poenarul Bordea, ca fost Grefier, Procuror şi Judecător şi recipisa nr. 2205 din 15 septembrie, a lui Ganer Casseri din Ilfov, de depunere a celor 20 de (lei?) taxa legiuită. Deşi săracul neavând voce, în genere, în credinţa unui Dumnezeu Mare după servicii de 40 în Stat, nepătat, nici sfanţ venit anual, decât singura pensiune de mijloc (de întreţinere - n.n.) de 333 lei, din care mi se reia şi mie anual reţinere peste patru sute de lei, afară de alte înşelătoare contribuţii. Rămânând deci, la ziua norocită de înfăţişare înaltă, în limitele legilor, a depune Înaltei Curţi în numele Mării Sale regele nostru Carol I şi taclirul (darea de seamă/proces-verbal - n.n.) în detaliu cu falsificările făcute de către cei fărădelege, hulitori de Dumnezeire, călcători ai legilor de faţă. Dosarul chestiunii, pot mărturisi în tot timpul, alături de pagubele ameninţătoare peste patru sute lei, ce se vor constata după ancheta de la faţa locului, conform procedurilor codului civil, pronunţate cu voce întinsă (tare - n.n.) în sentinţa tribunalului, în faţa lumii şi a celor delegaţi de venerabilul procuror în chestiune, omul lui Dumnezeu, Ion Comăneanu, prin următoare concluzie întru apărarea a tot felul de influenţe umane şi de orbirea omului şi argintului în focul Gheenei.
Dar nu pot domnii Judecători, de sub Preşedenţie, şi puternicul Ion Lahovari Milardie, astăzi gonaci a drepturilor mele legale, a hotărî direct soarta noastră prigonită, până ce, mai întâi, nu vor merge însuşi ca procuror, în limitele procedurii Codului civil, la faţa locului, cu membrii Complectului, inginerul hotarnic, la ziua prevestită, şi, în genere să facă mai întâi măsurătoare şi alegere a celor 10 stânjeni revânduţi după actul legalizat la 15 noiembrie anul 1868 nr. 498 azi călcat cu forţa infernă a celor 30 semnatari. Condiţiile din el expun precum se vor vedea fără de care măsură unde se poate dezvolta adevărul şi a se linişti cugetările celui în drept. Fapt cel mai sacru în societatea liber constituţională plăcută şi marii Dumnezeiri de care numai după Sfânta Scriptură se şi bucură. Amin.”
Dacă acestei plângeri i s-a dat curs sau nu, nu cunoaştem. Oricum, ea a rămas în documentele vremii şi a intrat în posesia Muzeului Naţional al Agriculturii, prin bunăvoinţa doamnei Ileana Stoianovici, succesoarea familiei de boieri Poenaru Bordea.

Muzeograf Andreea Panait [citeste]
Sondaj
?
ALTEX
hotel parc-a
cabinet estetica-a
spala_bine
hotel ialomita new 2013
LIVIU
SERVICE INTERNATIONAL
Copyright 2004 - 2016 © S.C. IALPRESS S.R.L.  
Ia permisul din prima!
Intrebarile DRPCIV. Mediu de invatare. Legislatie. Pregatire completa pentru categoriile A, B, C si D.