Ialomitastea
Nr. 1048, Anul , din 16-Februarie-2020Categorii
Prima pagina
Editorial
Reportaj - Interviu - Anchete
Sport
Politica
Cultura - Sanatate
Zig-Zag Agerpres
Eveniment
Actualitate
Care va sa zica
Anunturi si Licitatii Publice
Mica publicitate
Contact
Horoscop zilnic
Arhiva
sc oyl company
racman-a
hotel ialomita-a
duo manager
lunca_2012
ALTEX
ActualitateVersiune pentru tiparireRecomanda unui prieten acest articolParerile cititorilor
Activitatea Comisariatului Judeţean Ialomiţa al Gărzii Naţionale de Mediu în anul 2019

În perioada ianuarie 2019 – decembrie 2019, Comisariatul Judeţean Ialomiţa al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat 896 inspecţii, dintre care 422 inspecţii planificate, conform planului anual de controale şi 474 inspecţii neplanificate.
În cadrul inspecţiilor neplanificate, au fost înregistrate:
* 83 controale efectuate în urma sesizărilor;
* 155 controale de verificare a realizării măsurilor stabilite anterior;
* 8 controale de identificare a unor obiective noi;
* 7 controale în urma autosesizării;
* 97 controale dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu;
* 111 controale cu alte autorităţi, în urma protocoalelor încheiate în acest sens cu instituţii la nivel judeţean;
* 8 controale pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra mediului
* 3 controale pentru verificarea modului de respectare a autorizaţiei de mediu
* 2 controale pentru emiterea de noi autorizaţii
Principalele neconformităţi constatate în urma controalelor efectuate, în perioada menţionată, au fost:
* lipsa solicitării/obţinerii actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului;
* nerespectarea prevederilor autorizaţiei de mediu,
* nerealizarea în totalitate şi la termen a măsurilor stabilite în timpul controalelor anterioare;
* neîntocmirea evidenţei gestiunii deşeurilor;
* depozitări necontrolate de deşeuri în spaţii neautorizate;
* nedepunerea declaratiilor la fondul de mediu;
* nerespectarea legislaţiei privind VSU( vehicule scoase din uz).
Inspecţiile realizate au avut ca prioritate verificarea măsurilor impuse cu ocazia controalelor anterioare, dar şi a măsurilor impuse cu ocazia verificărilor reclamaţiilor – respectiv măsurile impuse în situaţiile de poluări accidentale. În urma acestor controale, au fost aplicat 74 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 1060000 lei.
O pondere importantă în activitatea de control desfăşurată în perioada ianuarie 2019 – decembrie 2019 a avut-o rezolvarea reclamaţiilor/sesizărilor. Cele 118 de reclamaţii, verificate în această perioadă, au vizat aspecte privind depăşiri ale nivelului de zgomot, depozitări necontrolate de deşeuri şi aspecte privind nerespectarea condiţiilor din actele de reglementare.
Totodată, în perioada menţionată, au fost efectuate acţiuni de inspecţie şi control pentru verificarea stării de salubrizare a localităţilor, cursurilor de ape, căilor de comunicaţii, de întreţinere a şanţurilor şi rigolelor de pe teritoriul administrativ al oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa, precum şi urmărirea desfiinţărilor depozitărilor necontrolate de deşeuri din localităţile din judeţul Ialomiţa şi modul de respectare a legii nr.211/2011 republicată, cu modificările şi completările ulterioare de către autorităţile administraţiei publice locale şi operatorii de salubritate, în activitatea de colectare/valorificare/eliminare a deşeurilor generate în gospodăriile urbane şi rurale. În cadrul acestor acţiuni, de control s-au stabilit măsuri cu termene şi responsabilităţi în vederea respectării şi punerii în aplicarea prevederilor legale menţionate. S-au aplicat un număr de 41 sancţiuni contraventionale, amenzi şi avertismente, în situaţiile în care autorităţile publice locale nu au îndeplinit obligaţiile prevăzute de legislaţia privind protecţia mediului şi o sancţiune contravenţională (amendă în valoare de 40.000 lei conform legii nr.211/2011) unui operator de salubritate

Comisar sef,
Simona DOGARU

( )
Sondaj
?
ALTEX
hotel parc-a
cabinet estetica-a
spala_bine
hotel ialomita new 2013
LIVIU
SERVICE INTERNATIONAL
Copyright 2004 - 2016 © S.C. IALPRESS S.R.L.  
Ia permisul din prima!
Intrebarile DRPCIV. Mediu de invatare. Legislatie. Pregatire completa pentru categoriile A, B, C si D.