Ialomitastea
Nr. 1044, Anul , din 12-Decembrie-2019Categorii
Prima pagina
Editorial
Reportaj - Interviu - Anchete
Sport
Politica
Cultura - Sanatate
Zig-Zag Agerpres
Eveniment
Actualitate
Care va sa zica
Anunturi si Licitatii Publice
Mica publicitate
Contact
Horoscop zilnic
Arhiva
sc oyl company
racman-a
hotel ialomita-a
duo manager
lunca_2012
ALTEX
Prima paginaVersiune pentru tiparireRecomanda unui prieten acest articolParerile cititorilor
Primăria Fetești organizează selecția de dosare pentru ocuparea postului de responsabil tehnic IT&

Primăria Municipiului Fetești, organizează în data de 12.08.2019, ora 10, la sediul acesteia, selecția de dosare pentru ocuparea postului de responsabil tehnic IT& pe perioadă determinată (până la data 05.09.2021) în proiectul ”Eficiență și performanță în administrația publică a Municipiului Fetești”, derulat prin Programul Operational Capacitate Administrativa – POCA cod SIPOCA/SMIS 632/128788.

Documente necesare depunerii candidaturii:
CV format Europass (CV-ul trebuie să conţină obligatoriu date de contact valide -adresa de e-mail şi număr de telefon);
Copie CI/BI candidat;
Documente doveditoare/relevante privind calitatea si capacitatea, experienta profesionala (autorizatii , certificate ori echivalent al acestora, doveditoare/relevante privind legalitatea desfasurarii activitatii profesionale ori formei juridice de exercitare a profesiei).
Diploma studii-copie;
Adeverinta vechime;
Cazier judiciar;
Adeverina medic.
Functia: EXPERT TEHNIC

1. Denumirea postului . /COR: Codul ocupației: 252301 administrator de retea de calculatoare .
2. Atributiile si responsabilitatile postului sunt detaliate in fisa postului atasate la prezenta oferta.
3. Durata contractatului: pe durata de implementare a proiectului: ”Eficiență și performanță în administrația publică locală a Mun. Fetești”- conform Contract finanțare – 28 luni.
4. Data inceperii contractului: cu data semnării
5. Salariu lunar BRUT, 4620 lei, corespondentul sumei nete fiind în funcție de orele prestate (110 lei/h), respectiv încadrarea îtr-un număr de 1176 ore de implicare în derularea proiectului.
6. Data la care se plateste salariul pentru luna lucrata este data la care se pot face plăți pe proiect în luna urmatoare prestării. Alte beneficii:-
7. Durata muncii: repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza : în funcție de solicitările activităților din proiect, raportul de activitate privind activitățile efectuate în fiecare lună și orele efectiv lucrate, aprobate de managerul de proiect și responsabilul legal al UAT Municipiul Fetești.
8. Durata perioadei de proba este 2 luni

Activitatea din proiect in care este implicat:

Participa la realizarea analizei preliminare interna a principalelor directii si niveluri administrative ale UAT pentru a structura principalele nevoie de lucru care trebuie imbunatatite si eficientizate asigurand expertiza tehnica necesara;
Va defini/completa/actualiza din perspectiva tehnica cerintele de sistem, tehnice si de integrare asociate acestuia pornind de la necesitatile preliminare definite prin proiect, care sa raspunda cel mai bine si cat mai complet tuturor nevoilor operationale de simplificare procedurala identificate in UAT;
Se implica in derularea propriu-zisa a procedurilor de achizitie aferente licentelor software IT si a serviciilor IT de consultanta si expertiza necesare in vederea dezvoltarii sistemului informatic asigurand suportul tehnic necesar ori de cate ori va fi necesar avand in vedere specificul tehnic si IT asociat rezultatului principal al proiectului, prin întocmirea de Caiete de sarcini stabilirea nevoilor pentru achiziționarea echipamentelor și softurilor necesare;
Va răspunde de buna utilizarea a sistemului informatic pentru atingerea scopului proiectului;
Va acorda suportul tehnic Responsabilului achizitii in elaborarea documentatiile de specialitate tehnica necesare derularii si finalizarii tuturor procedurilor de achizitii in conformitate cu Planul stabilit al achizitiilor si calendarul de activitati al proiectului;
Se va asigura de buna gestionare si monitorizare tehnica in furnizarea licentelor software IT si prestarea tuturor serviciilor IT asociate sistemului integrat, pe faze intermediare pentru a putea raporta permanent progresul tehnic inregistrat catre Managerul de proiect;
Pe toata perioada implicarii sale in proiect se va implica in activitatile din proiect ce implica expertiza tehnica – A3.1, A3.2, A3.3 – pentru a asigura respectarea intocmai a planului tehnic de implementare a proiectului.
Analizeaza impreuna cu managerul de proiect din echipa implementare respectarea cerintelor tehnice asa cum au fost definite in documentatia de finantare;
Impreuna cu responsabilul economic, responsabilul achizitii se asigura de incadrarea in valoarea estimata in bugetul proiectului; Solicita clarificari la ofertele de pret care nu prezinta intr-o maniera clara descrierea produselor/serviciilor din perspectiva caracteristicilor tehnice si a functionalitatilor;
va fi direct responsabili pe durata implementarii proiectului de rapoartarea periodica a progresului intreprins in realizarea proiectului inclusiv din perspectiva tehnica a dezvoltarii si implementarii sistemului informatic integrat pe etapele sale de dezvoltare, catre Autoritatea Finantatoare POCA, vor raspunde eventualelor notificari si solicitari de informatii comunicate (in masura in care va fi necesar), in termenul limita transmis de aceasta, de asemenea vor notifica Autoritatii Finantatoare eventualele actualizari aduse graficului cererilor de rambursare, respectiv aferente graficului de transmitere a rapoartelor de progres si/sau calendarului de activitati, achizitii in proiect sau altor activitati de natura tehnica relevante in vederea dezvoltarii si implementarii optime a sistemului informatic integrat. In situatia in care pe durata implementarii proiectului pot interveni modificari fundamentale la nivelul proiectului, Solicitantul UAT Mun. Fetesti prin Managerul de proiect si suportul tehnic acordat de Expertul tehnic implementare cooptat poate conveni cu aprobarea Autoritatii Finantatoare sa aduca modificari relevante in implementarea proiectului ce intra sub incidenta incheierii unui act aditional la contractul de finantare si/sau anexelor aferente acestuia prin act aditional, insotite de toate documentele justificative necesare modificarii contractuale propuse, in functie de situatia intervenita in implementarea proiectului (propuneri de modificari substantiale privind cerintelor tehnice, functionale ale sistemului informatic prioritare a fi implementate urmare a evolutiei progresului tehnic, propuneri modificari substantiale in structura bugetului sau la nivelul planului de achizitii etc.)

Competente personale

Capacitate de analiza si sinteza.
Adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva.
Spirit de observatie, rabdare, viteza de reactie, capacitate de comunicare.
Disponibilitate catre dialog, bun orator.
Receptivitate, calm, tact in relatiile de serviciu.
Seriozitate, responsabilitate.

Cerinte specifice

Experienta de minim 3 an pe un post similar;
Foarte bune constinte de limba engleza;
Excelente abilitati de operare și cunoștințe în domeniul rețelei de calculatoare;
Studii superioare finalizate;
Absolvent de curs formare profesională in domeniul IT;
Disponibilitate de deplasare in tara cu ocazia evenimentelor specifice proiectului;
Experienta profesionala de peste 10 ani.

Dosarele cuprinzând documentele solicitate,vor fi depuse începând cu data de 01.08.2019 la sediul Primăriei Municipiului Fetești – compartiment Resurse umane între orele 8,30 – 16,00.

Manager proiect,
Ing. Luminița ILIE
( )
Sondaj
?
ALTEX
hotel parc-a
cabinet estetica-a
spala_bine
hotel ialomita new 2013
LIVIU
SERVICE INTERNATIONAL
Copyright 2004 - 2016 © S.C. IALPRESS S.R.L.  
Ia permisul din prima!
Intrebarile DRPCIV. Mediu de invatare. Legislatie. Pregatire completa pentru categoriile A, B, C si D.