Ialomitastea
Nr. 1038, Anul , din 18-Octombrie-2019Categorii
Prima pagina
Editorial
Reportaj - Interviu - Anchete
Sport
Politica
Cultura - Sanatate
Zig-Zag Agerpres
Eveniment
Actualitate
Care va sa zica
Anunturi si Licitatii Publice
Mica publicitate
Contact
Horoscop zilnic
Arhiva
sc oyl company
racman-a
hotel ialomita-a
duo manager
lunca_2012
ALTEX
Prima paginaVersiune pentru tiparireRecomanda unui prieten acest articolParerile cititorilor
ANUNT LICITATIE
A N U N Ț DE LICITAȚIE


1. Informatii generale privind proprietarul:
Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc.A, et.II-IV, jud. Ialomita, cod fiscal 436577, cont nr. RO14TREZ39221A300530XXXX, deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410, anunta organizarea licitatiei publice cu oferta in plic inchis pentru concesionarea urmatorului imobil:
* teren cu suprafata 495,00 mp , situat in Fetesti , str. Calarasi, nr 606, jud Ialomita, vecinatate Siloz Vest, cu destinatia de CONSTRUIRE PARCARE AUTO.

Pretul de pornire la licitatie este de 3,28 lei/mp/an, conform H.C.L. 17/27.02.2019 - Anexa nr. 1, privind stabilirea chiriilor si taxelor locale, altele decat cele prevazute de Codul Fiscal pentru anul 2019, pasul minim de licitatie este de 5% din pretul mimim de concesionare.
Suprafata terenului: conform extrasului de carte funciara.
Durata concesionarii este de 25 ani, cu posibilitatea prelungirii prin voia partilor cu o perioada egala cu cel putin jumatate din durata initiala.

2. Informatii privind documentatia de atribuire:
Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria Municipiului Fetesti, Direcția Tehnică – Compartiment Patrimoiu, Superficii începind cu data de 01.07.2019.
Cheltuieli de instituire a concesionarii:
caiet de sarcini - 100,00 lei
taxa de participare - 50,00 lei
garantia de participare - 500,00 lei
Data limita pentru obtinerea documentatiei: 12.07.2019, ora 12:00;

3. Informatii privind ofertele:
* data limita pentru depunerea ofertelor: 15.07.2019, ora 12:00;
* adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Municipiului Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. II-IV, jud. Ialomita, camera 1 – Registratura.
* numarul de exemplare în care trebuie depusa documentatia: 2 exemplare;

4. Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor:
16.07.2019, ora 11:00, Primaria Municipiului Fetesti, sala de sedinte;

5. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate: 26.06.2019.

PRIMAR,
Sorin GAFITOI
( )
Sondaj
?
ALTEX
hotel parc-a
cabinet estetica-a
spala_bine
hotel ialomita new 2013
LIVIU
SERVICE INTERNATIONAL
Copyright 2004 - 2016 © S.C. IALPRESS S.R.L.  
Ia permisul din prima!
Intrebarile DRPCIV. Mediu de invatare. Legislatie. Pregatire completa pentru categoriile A, B, C si D.