Ialomitastea
Nr. 2026, Anul , din 13-Iunie-2019Categorii
Prima pagina
Editorial
Reportaj - Interviu - Anchete
Sport
Politica
Cultura - Sanatate
Zig-Zag Agerpres
Eveniment
Actualitate
Care va sa zica
Anunturi si Licitatii Publice
Mica publicitate
Contact
Horoscop zilnic
Arhiva
sc oyl company
racman-a
hotel ialomita-a
duo manager
lunca_2012
ALTEX
Prima paginaVersiune pentru tiparireRecomanda unui prieten acest articolParerile cititorilor
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FETEȘTI: ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Informatii generale privind proprietarul:
Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 436577, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X, deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.

2. Informatii generale privind obiectul superficiei:
a. Procedura aplicata pentru concesionarea prin licitație publică asupra imobilului teren în suprafață totala de 3919,00 mp, Str. Depoului, aprobată prin H.C.L. nr.184 din 28.11.2018.
b.Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de concesiune pentru terenul situat în Str. Depoului, din Municipiul Fetesti în suprafață totala de 3919,00 mp, compus din 9 loturi de teren, după cum urmează :

(1). Lotul nr.1 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară nr. 27014;
(2). Lotul nr.2 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară nr. 27015;
(3). Lotul nr.3 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară nr. 27016;
(4). Lotul nr.4 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară nr. 27017;
(5). Lotul nr.5 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară nr. 27018;
(6). Lotul nr.6 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară nr. 27019;
(7). Lotul nr.7 în suprafata de 450 mp,transcris în cartea funciară nr. 27020;
(8). Lotul nr.8 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară nr. 27021;
(9). Lotul nr.9 în suprafata de 319 mp, transcris în cartea funciară nr. 27022;

c. Suprafata teren: conform extrasului de carte funciara.
d. Durata concesionării este de 25 ani, cu posibilitatea prelungirii prin voia partilor cu o perioada egala cu cel mult jumatate din durata initiala.

3. Informatii privind documentatia de atribuire:
a. Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria Municipiului Fetesti, Direcția Tehnică – Compartiment Patrimoiu, Superficii începind cu data de 18.03.2019.
b. Cheltuieli de instituire a superficiei:
- caiet de sarcini 200,00 lei
- taxa de participare 100,00 lei
- garantia de participare 500,00 lei
c. pretul minim de pornire a licitatiei: 1,88 lei/mp/an, conform H.C.L. nr. 17 din 27.02.2019 ( H.C.L. nr.18 privind taxele locale și a chiriilor, se revocă);
d. data limita pentru obtinerea documentatiei : 22.04.2019, ora 12:00.

4. Informatii privind ofertele:
4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 24.04.2019, ora 12:00.

4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primaria Municipiului Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. II-IV, jud. Ialomita, camera 1 – Registratura.
4.3.Numarul de exemplare în care trebuie depusa documentatia: 2 exemplare.

5. Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor:
25.04.2019, ora 11:00, Primaria Municipiului Fetesti, sala de sedinte.

6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate: 09.04.2019.
PRIMAR,
Sorin GAFIȚOI
( )
Sondaj
?
ALTEX
hotel parc-a
cabinet estetica-a
spala_bine
hotel ialomita new 2013
LIVIU
SERVICE INTERNATIONAL
Copyright 2004 - 2016 © S.C. IALPRESS S.R.L.  
Ia permisul din prima!
Intrebarile DRPCIV. Mediu de invatare. Legislatie. Pregatire completa pentru categoriile A, B, C si D.