Ialomitastea
Nr. 2026, Anul , din 13-Iunie-2019Categorii
Prima pagina
Editorial
Reportaj - Interviu - Anchete
Sport
Politica
Cultura - Sanatate
Zig-Zag Agerpres
Eveniment
Actualitate
Care va sa zica
Anunturi si Licitatii Publice
Mica publicitate
Contact
Horoscop zilnic
Arhiva
sc oyl company
racman-a
hotel ialomita-a
duo manager
lunca_2012
ALTEX
Prima paginaVersiune pentru tiparireRecomanda unui prieten acest articolParerile cititorilor
„Orașul de Floci” din Giurgeni va fi reabilitat și pus în valoare

În data de 29 august 2017, Consiliul Județean Ialomița depunea proiectul „Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci” din comuna Giurgeni, județul Ialomița în cadrul apelului Programului Operaţional Regional 2014-2020 / Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural / Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural Apel de proiecte: POR/2017/5/5.1/SUERD/1, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în ce privește Aria prioritară 3 a SUERD “Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni”. După parcurgerea tuturor etapelor de evaluare și selecție, proiectul a întrunit punctajul necesar pentru obținerea finanțării în vederea realizării investiției. În acest context, vineri, 5 aprilie, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci” din comuna Giurgeni, județul Ialomița.
La eveniment au participat Victor Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița, Emil Cătălin Grigore, vicepreședintele Consiliului Județean Ialomița, Dinu Valere, primarul localității Giurgeni, Andrei Pop, deputat, Daniela Mihai, director adjunct în cadrul Institutului Național al Patrimoniului, echipa de implementare a proiectului, precum și reprezentanții instituțiilor de cultură din cadrul Muzeului Național al Agriculturii Slobozia, Muzeului Județean Ialomița, Direcția Județeană pentru Cultură, Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea și Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița.
Acțiunile în cadrul proiectului sunt:
- Restaurarea și consolidarea ruinelor Edificiului cu contraforturi;
- Restaurarea și consolidarea ruinelor Bisericii nr. 2;
- Înființarea de drumuri de legătura între toate obiectivele sitului și platforme de observație în punctele natural înalte ale sitului;
- Construirea de pavilioane (sistem panouri modulate ușoare), închise sau deschise;
- Dotarea muzeului existent cu vitrine necesare expunerii obiectelor arheologice descoperite în situl și dotarea cu sisteme de iluminat pentru punerea în valoare a patrimoniului mobil;
- Amplasarea de panouri explicative (de informare), pentru fiecare monument în parte, și de panouri de direcționare;
- Asigurarea iluminatului public arhitectural (de punere în valoare a patrimoniului imobil);
- Realizarea unui drum colector;
- Reamenajarea accesului existent din dreptul Bazei de cercetare și expunere muzeală;
- Amenajări peisagere și sistematizare verticală;
- Delimitarea sitului arheologic;
- Îndiguirea firului de vale ce se suprapune vechiului curs al râului Ialomița cu scopul conservării patrimoniului arheologic (descoperit și nedescoperit) și al protejării lucrărilor executate în cadrul investiției împotriva inundațiilor ocazionale ce au loc în zonă;
- Dotarea cu poduri/ pasarele de traversare a firului de vale;
- Dotarea cu mobilier urban;
- Construirea unui punct de belvedere spre zona declarată sit Natura 2000 și spre situl arheologic monument istoric;
- Dotarea pavilioanelor expoziționale cu platforme de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități și cu trepte pentru acces;
- Dotarea sitului arheologic cu pasarele și rampe de accesibilizare și trepte pentru punerea în valoarea a patrimoniului arheologic.
Valoarea totală a proiectului este de 12.193.054,97 lei inclusiv TVA, din care asistență financiară nerambursabilă în valoare de 9.292.638,73 lei inclusiv TVA, iar contribuția proprie a județului Ialomița în cadrul proiectului este de 2.900.416,24 lei inclusiv TVA.
Perioada de implementare a proiectului după semnarea Contractului de finanțare este de 49 de luni.
În istoria economică și politica a statului medieval Țara Românească, Orașul de Floci a fost unica așezare urbană din estul Câmpiei Române, în cursul secolelor XIV-XVIII, cu rol de polarizare a activității economice din zonă și cu rol strategic în controlul graniței de est a țării.
Din punct de vedere administrativ, din a doua jumătate a secolului al XVII-lea Orașul de Floci a fost centrul de reședință al ispravnicului județului istoric Ialomița și sediul căpităniei de margine, care avea îndatorirea de a asigura paza hotarelor. Căpitanul a îndeplinit și funcția de ispravnic al orașului.
În prima jumătate a secolului XVI cercetarea surselor istorice demonstrează că Orașul de Floci se înscria în grupa primelor orașe ale Țării Românești care participau la schimburile comerciale de pe piața Brașovului. Aici s-a născut, în anul 1558, Mihai, rămas în istorie ca „Viteazul”, fiul natural al lui Pătrașcu cel Bun, mama fiind Tudora, negustoreasă. Acesta a inițiat peste secole ideea unirii tuturor românilor sub un singur stat, neatârnat și puternic.
( )
Sondaj
?
ALTEX
hotel parc-a
cabinet estetica-a
spala_bine
hotel ialomita new 2013
LIVIU
SERVICE INTERNATIONAL
Copyright 2004 - 2016 © S.C. IALPRESS S.R.L.  
Ia permisul din prima!
Intrebarile DRPCIV. Mediu de invatare. Legislatie. Pregatire completa pentru categoriile A, B, C si D.