Ialomitastea
Nr. 2026, Anul , din 13-Iunie-2019Categorii
Prima pagina
Editorial
Reportaj - Interviu - Anchete
Sport
Politica
Cultura - Sanatate
Zig-Zag Agerpres
Eveniment
Actualitate
Care va sa zica
Anunturi si Licitatii Publice
Mica publicitate
Contact
Horoscop zilnic
Arhiva
sc oyl company
racman-a
hotel ialomita-a
duo manager
lunca_2012
ALTEX
Prima paginaVersiune pentru tiparireRecomanda unui prieten acest articolParerile cititorilor
Concurs organizat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, cu sediul în municipiul Slobozia, str. C. D. Gherea, nr. 1, județul Ialomița, organizează la sediul instituției, concurs pentru ocuparea a 5 posturi contractuale de execuţie vacante, în baza Hotărârii de Guvern nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

Infirmieră – 3 posturi în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice ʺing. Vadim Rusuʺ Balaciu
Condiții specifice:
- studii generale/medii;
- nu se solicită vechime în muncă.
Infirmieră – 2 posturi în cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice Fierbinți
Condiții specifice:
- studii generale/medii;
- nu se solicită vechime în muncă.
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Concursul pentru ocuparea posurilor vacante va consta în 3 etape succesive, după cum urmează:
a) selecția dosarelor de înscriere la concurs;
b) proba practică;
c) interviul.

Candidații vor susține proba practică deoarece este necesară testarea abilităţilor practice ale acestora.
Concursul se va desfășura la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița din municipiul Slobozia, str. C.D. Gherea, nr. 1, conform calendarului următor:
Publicitate concurs - 20.12.2018
Depunerea dosarelor de participare – 21.12.2018 – 09.01.2019 – până la ora 14,00
Susținerea probei practice – 17.01.2019, începând cu ora 10,30
Susținerea interviului – 23.01.2019, începând cu ora 10,30.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0243/231088, interior 21 - Serviciu Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare, care va asigura secretariatul comisiilor de concurs.
În condiţiile modificării unor aspecte referitoare la organizarea sau desfăşurarea concursului, se va face publicitatea modificării respective prin aceleaşi mijloace prin care s-a facut şi publicitatea concursului, candidaţilor revenindu-le obligaţia de informare.
( )
Sondaj
?
ALTEX
hotel parc-a
cabinet estetica-a
spala_bine
hotel ialomita new 2013
LIVIU
SERVICE INTERNATIONAL
Copyright 2004 - 2016 © S.C. IALPRESS S.R.L.  
Ia permisul din prima!
Intrebarile DRPCIV. Mediu de invatare. Legislatie. Pregatire completa pentru categoriile A, B, C si D.