Ialomitastea
Nr. 1022, Anul , din 18-Aprilie-2019Categorii
Prima pagina
Editorial
Reportaj - Interviu - Anchete
Sport
Politica
Cultura - Sanatate
Zig-Zag Agerpres
Eveniment
Actualitate
Care va sa zica
Anunturi si Licitatii Publice
Mica publicitate
Contact
Horoscop zilnic
Arhiva
sc oyl company
racman-a
hotel ialomita-a
duo manager
lunca_2012
ALTEX
Prima paginaVersiune pentru tiparireRecomanda unui prieten acest articolParerile cititorilor
Procedura internă de atribuire a contractului având ca obiect “Târgul de Crăciun, 20-22 Decembrie 2018” în municipiul Fetești

Primăria Fetești
ORGANIZEAZĂ
procedura internă de atribuire a contractului având ca obiect “Târgul de Crăciun, 20-22 Decembrie 2018” în municipiul Fetești, județul Ialomița, conform Anexei 2 la Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificărilșe și completările ulterioare.

AUTORITATE CONTRACTANTA: U.A.T. Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et. 2-4.
OBIECTUL CONTRACTULUI: Târgul de Craciun, 20-22 Decembrie 2018"
COD CPV : 79952100-3 Servicii de organizare de evenimente culturale
SURSA DE FINANTARE: Bugetul local
DOCUMENT JUSTIFICATIV: Contract de prestari servicii
VALOARE ESTIMATA : 47.000 lei fara TVA
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE: Se pune la dispozitie pe site-ul UAT Municipiul Fetesti, respectiv www.primariafetesti.ro
MOD DE PREZENTARE OFERTA:
Oferta va cuprinde:
- Scrisoarea de inaintare (formular nr. 1)
- Propunerea financiara -se va completa formularul de oferta (formular nr.5)
- Propunerea tehnica – trebuie sa respecte in totalitate cerintele din Caietul de sarcini
- Copie certificat de inregistrare
- Imputernicirea (formular nr.2)
- Declaratia de eligibilitate (formular nr.3)
- Declaratie privind partea /partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora ( formular nr.4+ anexa)
- Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani( formular nr.6+anexa)
- Declaratia privind indeplinirea obligatiilor referitoare la conditiile de mediu, sociale si de munca (formular nr.7)
- Modelul de contract.
CRITERII DE ATRIBUIRE : pretul cel mai scazut .
CLARIFICARI : Se pot depune pe adresa de e-mail a UAT Municipiul Fetesti, contact@primariafetesti.ro sau la nr. de fax 0243.361206, pana la data de 3.12.2018.
RASPUNS LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI : pana la data de 6.12.2018.
TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data 10.12.2018, ora 12:00 , la sediul Primariei Fetesti, birou Registratura.
DATA DESCHIDERII OFERTELOR: 10.12.2018, ora: 13:00, la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr.595, sc. A, et.4.
( )
Sondaj
?
ALTEX
hotel parc-a
cabinet estetica-a
spala_bine
hotel ialomita new 2013
LIVIU
SERVICE INTERNATIONAL
Copyright 2004 - 2016 © S.C. IALPRESS S.R.L.  
Ia permisul din prima!
Intrebarile DRPCIV. Mediu de invatare. Legislatie. Pregatire completa pentru categoriile A, B, C si D.