Ialomitastea
Nr. 1027, Anul , din 4-Iulie-2019Categorii
Prima pagina
Editorial
Reportaj - Interviu - Anchete
Sport
Politica
Cultura - Sanatate
Zig-Zag Agerpres
Eveniment
Actualitate
Care va sa zica
Anunturi si Licitatii Publice
Mica publicitate
Contact
Horoscop zilnic
Arhiva
sc oyl company
racman-a
hotel ialomita-a
duo manager
lunca_2012
ALTEX
ActualitateVersiune pentru tiparireRecomanda unui prieten acest articolParerile cititorilor
Transparența veniturilor salariale

Reamintim faptul cătoate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) din Legea nr.153/2017 sunt obligate să publice la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, la datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, conform prevederilor art.33 alin.(1) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personaluluiplătit din fonduri publice.
Lista trebuiesăcuprindăurmătoareleelemente:
a) salariul de bază, solda funcției de bază/salariulfuncției de bază, indemnizația de încadraresauindemnizațialunară, dupăcaz;
b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoareabrută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelorșipremiiloreligibilepentrufiecarefuncție, precumșibazalegală a acordăriiacestora;
c) valoareaanuală a voucherelor de vacanță care urmeazăsă fie acordatepentru o perioadălucrată de un an, precumșibazalegală a acordăriiacestora;
d) valoareaanuală a indemnizației de hrană care urmeazăsă fie acordatăpentru o perioadălucrată de un an, precumșibazalegală a acordăriiacesteia;
e) oricealtedrepturiînbaniși/sauînnatură, dacă este cazul, precumșibazalegală a acordăriiacestora;
f) oriceinformații cu privire la posibilelimitărialevenitului salarial, precumșibazalegală a acestora.
ITM Ialomița,
Compartiment Comunicare şi Relaţii cu Publicul
( )
Sondaj
?
ALTEX
hotel parc-a
cabinet estetica-a
spala_bine
hotel ialomita new 2013
LIVIU
SERVICE INTERNATIONAL
Copyright 2004 - 2016 © S.C. IALPRESS S.R.L.  
Ia permisul din prima!
Intrebarile DRPCIV. Mediu de invatare. Legislatie. Pregatire completa pentru categoriile A, B, C si D.