Ialomitastea
Nr. 2022, Anul , din 18-Mai-2019Categorii
Prima pagina
Editorial
Reportaj - Interviu - Anchete
Sport
Politica
Cultura - Sanatate
Zig-Zag Agerpres
Eveniment
Actualitate
Care va sa zica
Anunturi si Licitatii Publice
Mica publicitate
Contact
Horoscop zilnic
Arhiva
sc oyl company
racman-a
hotel ialomita-a
duo manager
lunca_2012
ALTEX
ActualitateVersiune pentru tiparireRecomanda unui prieten acest articolParerile cititorilor
Dividende trimestriale

Au fost completate Reglementările contabile (OMFP 3067/2018 – Completare reglementări contabile) pentru a putea fi înregistrate în contabilitate operaţiunile de distribuire de dividende în cursul exerciţiului financiar (trimestrial).
Entităţile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială de dividende, vor întocmi situaţii financiare interimare formate din bilanţ şi contul de profit şi pierdere.Situaţiile financiare interimare reprezintă situaţii financiare cu scop special, fiind destinate repartizării de dividende în cursul exerciţiului financiar.
În vederea întocmirii situaţiilor financiare interimare se va efectua inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
Situaţiile financiare interimare se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor.
Baza legală: Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3067 din 10 septembrie 2018 pentru completarea unor reglementări contabile (Monitorul Oficial nr. 792 din 17 septembrie 2018).
( )
Sondaj
?
ALTEX
hotel parc-a
cabinet estetica-a
spala_bine
hotel ialomita new 2013
LIVIU
SERVICE INTERNATIONAL
Copyright 2004 - 2016 © S.C. IALPRESS S.R.L.  
Ia permisul din prima!
Intrebarile DRPCIV. Mediu de invatare. Legislatie. Pregatire completa pentru categoriile A, B, C si D.