Ialomitastea
Nr. 1017, Anul , din 16-Martie-2019Categorii
Prima pagina
Editorial
Reportaj - Interviu - Anchete
Sport
Politica
Cultura - Sanatate
Zig-Zag Agerpres
Eveniment
Actualitate
Care va sa zica
Anunturi si Licitatii Publice
Mica publicitate
Contact
Horoscop zilnic
Arhiva
sc oyl company
racman-a
hotel ialomita-a
duo manager
lunca_2012
ALTEX
Prima paginaVersiune pentru tiparireRecomanda unui prieten acest articolParerile cititorilor
Convocare AGA S.C. Iternațional Service Slobozia S.A.

In conformitate cu prevederile Legii 31/90, Consiliul Administratiei al SC INTERNATIONAL SERVICE SLOBOZIA SA cu sediul in Slobozia, sos. Bucuresti-Constanta, km. 110, Ialomita, inregistrata la O.R.C. Ialomita sub nr.J21/615/1994 avand C.U.I. RO6253304, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR in data de 11 mai ora 10.00 la sediul unitatii.
Daca la prima convocare nu se intrunesc conditiile necesare intrunesc conditiile necesare deliberarii, urmatoarea ADUNAREA ADUNARE GENERALA va avea loc pe 18 mai 2018.
ORDINEA DE ZI ESTE URMATOAREA:
1.Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de Gestiune al Administratorilior pe 2017.
2.Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori.
3.Discutarea si aprobarea Bilantului Contabil, a Contului de Profit si Pierdere pe 2017.
4.Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe 2018.
5.Diverse.
Au dreptul sa participle si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 11.05.2018.

( )
Sondaj
?
ALTEX
hotel parc-a
cabinet estetica-a
spala_bine
hotel ialomita new 2013
LIVIU
SERVICE INTERNATIONAL
Copyright 2004 - 2016 © S.C. IALPRESS S.R.L.  
Ia permisul din prima!
Intrebarile DRPCIV. Mediu de invatare. Legislatie. Pregatire completa pentru categoriile A, B, C si D.