Ialomitastea
Nr. 1017, Anul , din 16-Martie-2019Categorii
Prima pagina
Editorial
Reportaj - Interviu - Anchete
Sport
Politica
Cultura - Sanatate
Zig-Zag Agerpres
Eveniment
Actualitate
Care va sa zica
Anunturi si Licitatii Publice
Mica publicitate
Contact
Horoscop zilnic
Arhiva
sc oyl company
racman-a
hotel ialomita-a
duo manager
lunca_2012
ALTEX
ActualitateVersiune pentru tiparireRecomanda unui prieten acest articolParerile cititorilor
TELEMUNCA

Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă a apărut în Monitorul Oficial nr. 296 din data de 02.04.2018 şi a intrat în vigoare începând cu 05 aprilie 2018. Prevederile acestei legi se vor aplica angajatorilor, salariaţilor şi reprezentanţilor salariaţilor, definiţi conform prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
Telemunca reprezintă forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puţin o zi pe lună, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor iar salariatul care desfăşoară activitatea în aceste condiţiile se numeşte telesalariat.

În cazul activităţii de telemuncă, contractul individual de muncă încheiat în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare conţine şi următoarele clauze:
a) precizarea expresã cã salariatul lucreazã în regim de telemuncã;
b) perioada ºi/sau zilele în care telesalariatul îºi desfãºoarã activitatea la un loc de muncã organizat de angajator;
c) locul/locurile desfãºurãrii activitãþii de telemuncã, convenite de pãrþi;
d) programul în cadrul cãruia angajatorul este în drept sã verifice activitatea telesalariatului ºi modalitatea concretã de realizare a controlului;
e) modalitatea de evidenþiere a orelor de muncã prestate de telesalariat;
f) responsabilitãþile pãrþilor convenite în funcþie de locul/locurile desfãºurãrii activitãþii de telemuncã, inclusiv responsabilitãþile din domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã ;
g) obligaþia angajatorului de a asigura transportul la ºi de la locul desfãºurãrii activitãþii de telemuncã al materialelor pe care telesalariatul le utilizeazã în activitatea sa, dupã caz;
h) obligaþia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispoziþiile din reglementãrile legale, din contractul colectiv de muncã aplicabil ºi/sau regulamentul intern, în materia protecþiei datelor cu caracter personal, precum ºi obligaþia telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
i) mãsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul sã nu fie izolat de restul angajaþilor ºi care asigurã acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat;
j) condiþiile în care angajatorul suportã cheltuielile aferente activitãþii în regim de telemuncã.
Pentru verificarea aplicării şi respectării cerinţelor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al relaţiilor de muncă, inspectorii de muncă au acces la locurile de desfăşurare a activităţii de telemuncă, în condiţiile stipulate în Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, cu modificările ulterioare.
Pentru neconformităţile constatate, inspectorii de muncă pot aplica angajatorilor amenzi contravenţionale de la 2.000 la 10.000 lei.

ITM Ialomia
Serviciul Relatii de Munca


( )
Sondaj
?
ALTEX
hotel parc-a
cabinet estetica-a
spala_bine
hotel ialomita new 2013
LIVIU
SERVICE INTERNATIONAL
Copyright 2004 - 2016 © S.C. IALPRESS S.R.L.  
Ia permisul din prima!
Intrebarile DRPCIV. Mediu de invatare. Legislatie. Pregatire completa pentru categoriile A, B, C si D.