Ialomitastea
Nr. 1005, Anul , din 7-Decembrie-2018Categorii
Prima pagina
Editorial
Reportaj - Interviu - Anchete
Sport
Politica
Cultura - Sanatate
Zig-Zag Agerpres
Eveniment
Actualitate
Care va sa zica
Anunturi si Licitatii Publice
Mica publicitate
Contact
Horoscop zilnic
Arhiva
sc oyl company
racman-a
hotel ialomita-a
duo manager
lunca_2012
ActualitateVersiune pentru tiparireRecomanda unui prieten acest articolParerile cititorilor
Munca nedeclarată

În vederea asigurării unei bune desfășurări a raporturilor de muncă, vă reamintim faptul că:
 Contractul individual de muncă se încheie în formă scrisă, se înregistrează în Registrul general de evidență a salariaților și se transmite inspectoratului teritorial de muncă cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat, iar un exemplar al contractului se înmânează salariatului.
 Perioada de probă se desfășoară după încheierea contractului individual de muncă. Pe durata executării contractului de muncă nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă. Pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă, raportul de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la inițiativa oricăreia dintre părți, fără a fi necesară motivarea acesteia.
 Durata timpului de muncă.
• normă întreagă - 8 ore pe zi (timp de 5 zile) şi de 40 de ore pe săptămână.
• durata maximă - 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.
• repausul între două zile de muncă nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.
• durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore trebuie să fie urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore.
 Munca suplimentară este munca prestată, cu acordul salariatului, în cursul săptămânii de lucru și se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia, sau prin ore libere plătite. În situația în care compensare prin ore libere plătite nu este posibilă, este obligatorie acordarea unui spor de cel puțin 75% din salariul de bază, corespunzător duratei acesteia;
 Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta și duminica. Repausul săptămânal poate fi acordat și în alte zile, caz în care este obligatorie acordarea unui spor la salariu. Orele lucrate în repausul săptămânal nu sunt considerate ore suplimentare.
 Angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate de fiecare salariat.
Totodată, pentru evitarea consecinţelor sociale şi economice negative pe care le produce utilizarea muncii nedeclarate, vă reamintim cazurile considerate muncă nedeclarată:
 primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii;
 primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
 primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;
 primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.

ITM Ialomița,
Serviciul Relatii de Munca
( )
Sondaj
?
hotel parc-a
cabinet estetica-a
spala_bine
hotel ialomita new 2013
LIVIU
SERVICE INTERNATIONAL
Copyright 2004 - 2016 © S.C. IALPRESS S.R.L.  
Ia permisul din prima!
Intrebarile DRPCIV. Mediu de invatare. Legislatie. Pregatire completa pentru categoriile A, B, C si D.