Ialomitastea
Nr. 984, Anul , din 20-Iulie-2018Categorii
Prima pagina
Editorial
Reportaj - Interviu - Anchete
Sport
Politica
Cultura - Sanatate
Zig-Zag Agerpres
Eveniment
Actualitate
Care va sa zica
Anunturi si Licitatii Publice
Mica publicitate
Contact
Horoscop zilnic
Arhiva
sc oyl company
racman-a
hotel ialomita-a
duo manager
lunca_2012
Actualitate
Sancțiuni pentru nerespectarea contractelor cu timp parțial de lucru

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecţiei Muncii stabilite prin lege, cât şi prin Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2018, în perioada 18 - 29 iunie 2018 , s-a desfăşurat Campania Naţională privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor legale referitoare la încheierea, modificarea, suspendarea, executarea, înregistrarea şi transmiterea în registrul general de evidenţă a salariaţilor a contractelor individuale de muncă cu timp parţial, precum şi a prevederilor legale privind registrul general de evidenţă. Din interogarea bazei de date privind registrul general de evidenţă a salariaţilor , gestionată de Inspecţia Muncii, la data de 30 aprilie 2018, din numărul total de contracte individuale de muncă active, un procent de 13,72 la sută reprezintă contracte individuale cu timp parţial. Acest tip de contract individual de muncă este reglementat de art.103 - 107 din Codul Muncii. Este obligatorie menţionarea în contractul individual de muncă a repartizării programului de lucru şi interdicţia de a efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor acestota.
În contextul în care începând cu luna august 2017, prin modificarea şi completare Codului muncii, primirea la lucru a unui salariat în afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial este considerată muncă nedeclarată, ţinând cont de faptul că există o practică în rândul angajatorilor de a încadra personal cu contract individual de muncă cu timp parţial, în fapt activitatea desfăşurându-se 8,10 sau chiar 12 ore/zi, Inspectoratul Teritorial de Munca Ialomiţa a efectuat controale la 12 angajatori unde au fost constatate următoarele deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă:
1. primirea la muncă a unei persoane în afara programului de lucru stabilit în contractul individual de muncă cu timp parţial;
2. nestabilirea în contractele individuale de muncă a repartizării programului de lucru şi neînmânarea unui exemplar al contractului individual de muncă anterior începerii activităţii
3. neacordarea drepturilor salariale şi necompensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat şi neeliberarea adeverinţelor de vechime în muncă la data încetării contractului individual de muncă.
Trei angajatori au fost sancţionaţi cu 6 sancţiuni contravenţionale pentru primirea la lucru a unei persoane în afara programului stabilit în contractul individual de muncă cu timp parţial şi pentru nerespectarea prevederilor legale privind evidenţierea orelor lucrate de salariaţi ; valoarea amenzilor aplicate a fost de 12.500 lei şi au fost dispuse 23 de măsuri de intrare în legalitate.

ITM Ialomița,
Serviciul Relatii de Munca

[citeste]
Termenul de depunere a declaraţiei unice a fost extins până la 31 iulie

În şedinţa de Guvern de joi, 12 iulie, s-a aprobat extinderea până la 31 iulie a.c., a termenului până la care contribuabilii, persoane fizice trebuiau să depună Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale.
Termenul a fost extins deoarece atât bonificaţia de 5% din impozitul pe venit aferent anului 2018 şi plătit integral până la 15 martie 2019, cât şi cea acordată corespunzător pentru contribuţiile sociale datorate, au suscitat interesul contribuabililor, care a determinat îngreunarea Spaţiului Privat Virtual prin numărul foarte mare de accesări ale acestui serviciu online gratuit în apropierea expirării termenului.
Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din România şi/sau din străinătate, şi de cele care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii. Persoanele care nu realizează venituri şi aleg să plătească contribuţia de asigurare de sănătate au de asemenea obligaţia de a depune Declaraţia Unică.
Declaraţia Unică se depune online, atât prin intermediul Spaţiului Privat Virtual (SPV), pe baza de nume utilizator şi parolă, sau cu certificat digital calificat, cât şi prin intermediul portalului e-guvernare.ro.
Declaraţia se poate depune şi în format hârtie direct la registratura administraţiilor fiscale ale ANAF, sau prin poştă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Nedepunerea la termenele prevăzute de lege de către persoanele fizice a Declaraţiei Unice se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei, potrivit art.336, alin.(3) din Codul de Procedură Fiscală.

ŞEF ADMINISTRAŢIE
Petre ŢENEA [citeste]
Declaraţia Unică se depune online prin accesarea https://declunica.anaf.ro/

Pentru a simplifica completarea şi depunerea online a Declaraţiei Unice, Ministerul Finanţelor Publice - ANAF pune la dispoziţia contribuabililor o aplicaţie informatică dedicată, care poate fi accesată la adresa https://declunica.anaf.ro/. 
Declaraţia Unică se poate completa şi depune de la adresa https://declunica.anaf.ro/ dacă se utilizează numele de utilizator şi parola contului personal din Spaţiul Privat Virtual.
Se recomandă utilizarea din timp a aplicaţiei dedicate completării şi depunerii online a Declaraţiei Unice, pentru a se evita îngreunarea procedurii de depunere de către un număr mare de utilizatori înregistraţi simultan în sistem.
Contribuabilii care depun electronic Declaraţia Unică beneficiază de bonificaţia de 5% din impozitul pe venit plãtit integral pânã la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obligaţiile fiscale anuale pentru anul 2018. O bonificaţie de 5% se acordă, de asemenea, şi pentru contribuţiile sociale datorate potrivit legii.[citeste]
Alte titluiri la Actualitate
Peste 80 la sută din cursanții școlii gratuite de programare ACADEMY+PLUS lucrează în industria IT
Sondaj
?
hotel parc-a
cabinet estetica-a
spala_bine
hotel ialomita new 2013
LIVIU
SERVICE INTERNATIONAL
Copyright 2004 - 2016 © S.C. IALPRESS S.R.L.  
Ia permisul din prima!
Intrebarile DRPCIV. Mediu de invatare. Legislatie. Pregatire completa pentru categoriile A, B, C si D.