Ialomitastea
Nr. 1053, Anul , din 2-Aprilie-2020Categorii
Prima pagina
Editorial
Reportaj - Interviu - Anchete
Sport
Politica
Cultura - Sanatate
Zig-Zag Agerpres
Eveniment
Actualitate
Care va sa zica
Anunturi si Licitatii Publice
Mica publicitate
Contact
Horoscop zilnic
Arhiva
sc oyl company
racman-a
hotel ialomita-a
duo manager
lunca_2012
ALTEX
Actualitate
Activitatea cabinetelor de expertiză medicală în perioada pandemiei

Având in vedere prevederile art. 50 si 49 din Decretul Presedintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgentă pe teritoriul României, publicată in Monitorul Oficial al României nr. 212/16.03.2020.
Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirus, Casa Națională de Pensii Publice anunță noi măsuri referitoare la:
I. Pensiile de invaliditate – cazuri noi.
1. În cazul pensiilor de invaliditate, cazuri noi, cererea completată, împreună cu documentele medicale vor fi depuse în plic sigilat la casele teritoriale de pensii din raza de domiciliu sau prin intermediul serviciilor poștale (fizice sau electronice).
2. Casele teritoriale de pensii vor afișa pe pagina de internet modelul de cerere pentru expertizarea capacității de muncă și vor comunica solicitantului numărul de înregistrare a cererii, prin telefon.
3. Cererea și documentele medicale prevăzute la punctul 1 vor fi transmise în maxim 3 zile la cabinetele de expertiză medicală, conform arondării teritoriale.
4. Expertizarea nu va presupune prezența fizică a solicitantului în cabinetul de expertiză, ci se va fundamenta strict pe documentele transmise.
5. Cele două decizii medicale, care trebuiesc înmânate solicitantului, vor fi trimise prin poștă cu confirmare de primire.
Procedura va fi publicată pe site-ul Caselor Teritoriale de Pensii și va fi utilizată pe perioada instituirii stării de urgență.

II. Pensile de invaliditate – revizuiri

Reamintim, în acest context, modificările deja anunțate, respectiv faptul că pensionarii de invaliditate care au termen de revizuire în perioada instituită ca stare de urgență nu trebuie să se mai prezinte la cabinetele de expertiză, plata acestor pensii fiind continuată.

III. Certificatele de concediu medical, care cuprind a 91-a zi sau depăşesc 183 de zile, acordate în perioada stării de urgenţă, se eliberează şi se decontează fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale.“

Casa Judeteană de Pensii Ialomita anunță că începând cu data de 18.03.2020, pe toata durata decretării stării de urgentă, se vor lua măsuri de inregistrare a cererilor de deschidere a drepturilor de pensie: Telefonic la numerele: 0243 – 232786 sau 0243 – 236339, prin e-mail: cjpialomita@cnpp.ro, daniel.voicu@cnpp.ro, gabriela.gheorghe@cnpp.ro, laura.ionescu@cnpp.ro, stefania.oprea@cnpp.ro, garofita.simion@cnpp.ro.

Ulterior, persoanele vor fi anuntate telefonic/e-mail pentru a se prezenta cu documentatia, in original (cartea de muncă, adeverintele privind sporurile permanente si conditiile superioare de muncă si alte documente prevăzute de normele de aplicare a legii) si in copie (actele de stare civile, cartea de munca etc.), necesară stabilirii drepturilor de pensie, documentatie care va fi depusă in plic sigilat la sediul caselor teritoriale de pensii din raza de domiciliu.
In perioada susmentionată, in situatia copiilor urmasi care implinesc varsta de 16 ani si care nu pot face dovada continuării studiilor din cauza suspendarii cursurilor scolare, plata pensiei de urmas se va face fară a fi necesară prezentarea acestei dovezi, urmând ca adeverinta doveditoare sa fie prezentată in termen de 30 zile, de la data expirării stării de urgentă.
Această procedură este necesară in vederea evitării expunerii acestui segment de populatie si pentru a-I asigura că nu isi pierd drepturile de pensie cuvenite.
Adresăm inca o dată pensionarilor și asiguraților sistemului public de pensii rugămintea de a limita pe cât posibil deplasarea la ghișeele instituței noastre si a utilize numerele de telefon si adresele de e-mail susmentionate.

Voicu Daniel - Ioan
DIRECTOR EXECUTIV [citeste]
Raport privind starea economică, socială și de mediu a Unității Administrativ Teritoriale Fetești în anul 2019 (II)

La capitolul Dezvoltare, Investiții, Proiecte și finanțări externe, au existat și 2 obiective în cofinanțare cu operatorii de utilități:
Reţea de joasă tensiune zona Est- Est 2 – proiect finalizat și recepționat. Prin acest proiect a fost realizată rețeaua de joasă tensiune pentru utilizatorii casnici pentru străzile: Dăliilor, Panselelor, Freziilor și parțial Promenadei, utilizatori care au fost branșați la la forajele de alimentare cu apă.
Rețea de distribuție gaze naturale (extindere) str. Atelierelor – în fază de avizare a lucrărilor derulate de operatorul de gaze naturale. Nu au fost executate cheltuieli.
Din 35 obiective propuse a fi realizate cu fonduri din bugetul local, au fost recepționate un nr. de 12 obiective și au rămas în desfășurare / în continuare, un număr de 25 obiective.
1 . CAP. 51.02 Autorităţi publice:

A.1 - Demolare şi construire sediu primărie municipiul Feteşti – nu au fost identificate fonduri pentru continuarea lucrărilor de construire, nu au fost cheltuite sume la acest obiectiv.

A.2. - Achiziție de calculatoare – au fost achiziționate calculatoare în valoare de 69.988,96 lei.

A.3 – ”Formare, dezvoltare,responsabilizare pt prevenirea corupției și asigurarea eticii și integrității în administrația publică a Municipiului Fetești” – proiect derulat prin Fondul Social European, program POCA, care a fost finalizat în anul 2019, pentru care valoarea totală a obiectivului fiind de 257.379,13 lei, din care: 5.147,57 lei din bugetul local.

A.4 -”Eficiență și performanță în administrația publică a Municipiului Fetești” cod SMIS 128788/SIPOCA 632- proiect aflat în implementare, în anul 2019 a fost cheltuită suma de 74383,50 lei, din care 54.232,50 lei fonduri europene și 20.151 lei buget local. Proiectul este multianual și are ca scop introducerea unor module financiar –contabil instituționale pentru serviciile adresate cetățenilor cu rol de simplificare în ceea ce privește gestionarea impozitelor și taxelor locale, concesiunilor, chiriilor, popriri, patrimoniu public și privat, registrului agricol, etc... precum și achiziția a unui server – 1 buc.; laptop -5 buc; Desktop-uri – 10 buc.; Multifuncţionale A4 pentru birourile departamentale – 10 buc; Multifuncţionale A3 – 3 buc. și programe de specializare pentru funcționarii publici. Termen de finalizare data de 06.01.2021. C.1 – Achiziție aparat ridicări topografice și expeditive – achiziționarea unui aparat pentru ridicări topografice expeditive și a softului pentru utilizarea acestuia, pentru care a fost cheltuită suma de 30.746,03 lei.

2. CAP. 65.02. Învăţământ

A.1. Reabilitare şi modernizare Scoala gimnazială M Viteazu-corp C1 – proiect derulat prin MDRAP pentru care au fost demarate lucrările de reabilitare și modernizare. În acest an au fost cheltuiți 171348,02 lei, din care 168.619,14 lei buget guvernamental și 2.728,88 buget local. Proiectul își propune reabilitarea unei părți din acoperiș, a instalației sanitare și termice (inclusiv centrală termică pe peleți); reabilitarea și modernizarea claselor – ferestre, uși, pardoseli, iluminat, dotarea cu mobilier. Acest proiect este multianual și va fi finalizat în anul 2020.

A.2. Reabilitare și modernizare Sc. Gim. Radu Vodă-corp A şi B – obiectiv finanțat prin programul guvernamental PNDL , a fost autorizat pentru construire și a fost întocmit proiectul tehnic. Nu au fost efectuate cheltuieli în anul 2019 pentru acest obiectiv având în vedere situația juridică nesoluționată .

A.3. Creşterea eficienţei energetice la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară corp C şi D – proiect finanțat prin POR 2014-2020 Axa 3.1 B, aflat în implementare. În anul 2019 a fost utilizată suma de 37.180,76 lei, din care din surse proprii 743,62 lei . În prezent este în derulare serviciul de proiectare – Proiect tehnic. Acest proiect este multianual și are termen de finalizare dec. 2022.

A.4. Creşterea eficienţei energetice la Liceul Teoretic Carol I - proiect finanțat prin POR 2014-2020 Axa 3.1 B, aflat în implementare. În anul 2019 a fost utilizată suma de 45.340,90 lei, din care sume din bugetul local în valoare de 906,82 lei. În prezent este în derulare procedura de avizare a proiectului tehnic, după care va începe execuția lucrărilor.

A.5. Construire grădiniță cu program normal – obiectiv care se va face în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale finanțat prin POR 2014-2020 Axa prioritară 10, pe amplasamentul Școlii Gimnaziale M. Viteazul , nr.98, au fost începute lucrările. Cheltuielile efectuate în 2019 în sumă de 1.025,76 lei, pentru obținerea avizelor și a extraselor de carte funciară.

A.6. Renovare și modernizare Creșa nr. 2 – proiectul de renovare a creșei a fost finanțat cu fonduri de la Ambasada SUA, a fost finalizat în anul 2019 cu montarea liftului pentru persoane cu dizabilități, dar care nu a fost recepționat din cauza condițiilor impuse de ISU Ialomița, pentru care se vor solicita reiterarea acestora. Sumele cheltuite pentru acest obiectiv 10.521,33 lei pentru dirigenția de șantier.

A.7. CT și reabilitare instalație de încălzire Creșa nr. 2 – suma cheltuită în acest an 2.930,58 lei pentru înlocuirea unor corpuri de încălzire și repararea centralei termice de la creșă.

B.1. Reabilitare acoperiș centrală termică și prelungire coș fum - Grădiniţa Alba ca Zăpada – obiectiv realizat și recepționat cu Proces verbal nr. 12432/12.12.2019. Suma cheltuită fiind de 10.887,10 lei, având ca scop reabilitarea acoperișului centralei și supraînălțarea coșului de fum.

C.1. Tahograf pentru microbuzul școlar Șc. Gim. M. Viteazul – achiziție efectuată de școală.

C.2. Tahograf pentru microbuzul școlar Șc. Gim. D. Cantemir – achiziție efectuată de școală.

CAP.66.02. Sănătate

A.1. Echipament de screening prin otoemisiuni acustice – obiectiv derulat de Spitalul Municipal prin Ministerul Sănătății pentru achiziția unui echipament de screening. Suma cheltuită în total este de 9.758,00 lei, din care din surse proprii 975 lei.

A.2. Extinderea și dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriului din structura Spitalului Municipal ”Anghel Saligny” Fetești - propus spre a fi finanțat prin POR 2014-2020 Axa 8.1A, se află în execuție. Lucrările executate în anul 2019 în valoare de 296.332,69 lei au fost decontate din bugetul local și ulterior vor fi solicitate de la AMPOR. Suma utilizată în anul 2019 în valoare de 415.187,83 lei, din care din buget local, 8.303,77 lei.

B.1. Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Municipal A. Saligny - din suma de 1.820.300 lei a fost cheltuită 1.776.900 lei de către spital.

CAP. 67.02. Cultură, recreere și culte religioase

A.1. Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Casa de Cultura – proiect propus a fi finanțat prin MDRAPFE de Compania Națională de Investiții. A fost utilizată suma de 50.109,57 lei pentru întocmirea/completarea documentației în conformitate cu solicitările CNI, care în prezent se află în faza de evaluare tehnică la CNI. Nu a fost comunicat niciun răspuns.

A.2.3.și 4 – Motocositoare; Foraj de adâncime; Construire teren de fotbal cu gazon sintetic – proiecte derulate de DADPP

B.1.2. – Centrale termice achiziționate pentru biblioteci – Suma cheltuită de 3.968,77 lei la centrala pentru biblioteca Ion Vlad și 11.942,20 lei pentru bibliotecat din str. Călărași, bl.9.

CAP. 70.02. Servicii şi dezvolt. publice şi locuinţe

A.1. Reţea de joasă tensiune zona Est- Est 2 – obiectiv în cofinanțare cu Enel Distribuție Dobrogea a fost finalizat cu Procesul verbal nr. 7726/26.07.2019. Valoarea lucrărilor obiectivului a fost de 462.203,87 lei, din care : 333.089,71 lei sume de la bugetul local și 129.114,16 lei sume utilizate de operator. Proiectul și-a propus realizarea extinderii liniei electrice de joasă tensiune pentru a alimenta str. Freziilor, Dăliilor, Panselelor și parțial Promenadei și construirea unui post de transformare pe anvelopă de beton.

A.2. Reabilitare sistem de iluminat public – nu au fost efectuate cheltuieli.

A.3. Semaforizare intersecție str. Călărași - Piațeta Gării – a fost făcută achiziția proiectării și execuției, precum și autorizarea și execuția lucrărilor. Sumele utilizatre în 2019 de 69.920,22 lei pentru obținerea avizelor, întocmirea documentației și achiziționarea echipamentelor. Lucrările de montare a stâlpilor și a echipamentului de semaforizare se va face în 2020, imediat ce temperaturile vor permite.

A.4. Extindere reţea distrib. gaze str. Atelierelor - obiectiv în cofinanțare cu operatorul de gaze naturale – nu au fost efectuate cheltuieli;

B.1. Extindere rețea de joasă tensiune str. Cireșilor, Merilor, Begoniei – obiectiv neatins. Se fac demersuri pentru strângerea documentelor de la toți proprietarii pentru depunerea cererii de solicitare pentru realizarea rețelei de joasă tensiune pentru utilizatorii casnici.

B.2. Extinderea rețelei de gaze naturale – cartier Coloniști – cofinanțare GDF rețele – au fost întocmite solicitările pentru străzile : Independenței, Matei Basarab, Bărăganului și Școlii, pentru care au fost emise avize de principiu, urmând ca în anul 2020 să fie găsită sursa de finanțare , după care se vor face toate demersurile necesare. Au fost cheltuiți 333,20 lei pentru emiterea avizelor de principiu.

C.1.; C.2. – Buldoexcavator; Platformă autoridicătoare – rate fixe DADPP

C.3. Construire acoperiș piața agroalimentară - zona tarabe – proiect în cofinanțare cu Consiliul Județean Ialomița – ADI-Ialomița, în vederea construirii unui acoperiș unitar în zona de tarabe. În anul 2019, după introducerea anunțului privind execuția de lucrări de 5 ori, a fost adjudecată execuția lucrărilor și s-a semnat contractul de lucrări, urmând ca în anul 2020 să înceapă efectiv execuția acestora. Sumele cheltuite : 41.003,14 lei pentru documentația PT , avize și informare și publicitate. Pentru execuția lucrărilor a fost încheiat contract de lucrări – care vor începe în anul 2020.

C.4. Sistem de supraveghere video intersecție str. Călărași – din suma propusă de 100.000 lei,nu a fost efectuate cheltuieli.

C.5. Plan Urbanistic General – finalizat cu rest de plată din anii anteriori. Suma utilizată:15.668,72lei

C.6. Sistem de supraveghere a platformelor de gunoi - obiectiv în curs de derulare. Suma utilizată la finele anului 83.202,34 lei. Au fost achiziționate camere de supraveghere pentru platformele de gunoi, precum și monitorul de urmărire a acestora. [citeste]
Măsuri luate de Primăria Slobozia pentru dezinfectarea scărilor de blocuri, arterelor rutiere și pietonale

Primăria Municipiului a demarat marți dimineață dezinfectarea scărilor de bloc pentru prevenirea infecției cu coronavirus.
La intrările în blocurile de locuințe vor fi montate covorașe dezinfectante, iar pe scările de bloc și în lifturi va fi pulverizat un biocid cu spectru larg de acțiune (Aquazix Ag).
Operațiunea de dezinfecție este derulată de către DADP Slobozia, care intervine etapizat cu 26 de angajați și 12 atomizoare, pentru acoperirea tuturor zonelor din oraș într-un timp cât mai scurt. La nivelul municipiului, sunt peste 780 de scări de bloc.
Măsura dezinfectării acestor spații private a fost luată în discuție de Comitetul Local pentru Situații de Urgență în ședințele anterioare, însă cadrul legal a fost creat prin Ordonanța Militară nr.4 din 29 martie 2020, care prevede obligația dezinfectării scărilor de bloc și a spațiilor comune:
Acțiunea de dezinfecție a scărilor de bloc se derulează după următorul program:

Echipa I

Marți, 31 martie: Blocuri zona Str. Mihail Sadoveanu – Str. Ialomiței – Bd.
Chimiei;
Miercuri, 1 aprilie: Blocuri zona Bd. Chimiei – Bd. Matei Basarab – Str.
Nisipuri – Str. Vânători, blocuri Stadion - Mănăstire;
Joi, 2 aprilie: Blocuri zona Str. Gării – Bd. Matei Basarab – Bd. Unirii –
Bd. Chimiei, blocuri C-uri;
Vineri, 4 aprilie: Blocuri zona Str. Cuza Vodă – Bd. Ștefan cel Mare;
Luni, 6 aprilie: Blocuri zona Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Matei Basarab – Str. Dorobanți.

ECHIPA II

Marți, 31 martie: Blocuri zona Str. Cuza-Vodă – Str. Rovine, zona Baia
Miercuri, 1 aprilie: Blocuri Baia Comunală; Blocuri zona Str. Domnița Bălașa – Bd. Unirii – Str. Lacului, zona Șos. Nordului – Str. Nordului;
Joi, 2 aprilie: Blocuri Zona 500 apt.
Vineri, 3 aprilie: Blocuri zona Str. Vasile Alecsandri – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Matei Basarab – Str. Mihai Eminescu;
Luni, 6 aprilie: Blocuri zona Bd. Nicolae Bălcescu – Str. Dorobanți – Str. Ianache – Str. Mihai Eminescu.
Acțiunea de dezinfecție a arterelor rutiere și pietonale continuă în municipiul Slobozia, în baza Hotărârii Comitetului Local pentru Situații de Urgență nr. 3 din data de 16.03.2020, după următorul program:

Spălat carosabil

Marți, 31 martie: Intrare București - ambele sensuri de mers, Str. Ialomiței - ambele sensuri de mers, Str. Mihail Sadoveanu;
Miercuri, 1 aprilie: Str. Tipografiei, Aleea Pieții, Aleea Parcului, Str. C.D. Gherea;
Joi, 2 aprilie: Str. Nisipuri, Str. Vânători, Str. Aleea Rondă, Str. Al. Odobescu, Str. Ardealului, Str. Episcopiei;
Vineri, 3 aprilie: Str. Mihai Eminescu, B-dul Nicolae Bălcescu, Str. Vasile Alecsandri.
Programul de spălare va fi efectuat între orele 6.30 – 14. 30. Spălarea se va face pe partea carosabilă cu două autovehicule echipate cu instalații specifice (DADP Slobozia și SC Polaris).
Dezinfecția: Se va efectua zilnic, între orele 22.00 – 4.00, de către serviciul specializat al DADP Slobozia, conform avizului DSP Ialomița.
[citeste]
Alte titluiri la Actualitate
Primăria Fetești a început dezinfectarea blocurilor de locuințe
Obținerea certificatului de situație de urgență
„JOBUL PERFECT – ILUZIE CU SENS UNIC” #omaibunainformare
Sondaj
?
ALTEX
hotel parc-a
cabinet estetica-a
spala_bine
hotel ialomita new 2013
LIVIU
SERVICE INTERNATIONAL
Copyright 2004 - 2016 © S.C. IALPRESS S.R.L.  
Ia permisul din prima!
Intrebarile DRPCIV. Mediu de invatare. Legislatie. Pregatire completa pentru categoriile A, B, C si D.