Ialomitastea
Nr. 975, Anul , din 17-Mai-2018Categorii
Prima pagina
Editorial
Reportaj - Interviu - Anchete
Sport
Politica
Cultura - Sanatate
Zig-Zag Agerpres
Eveniment
Actualitate
Care va sa zica
Anunturi si Licitatii Publice
Mica publicitate
Contact
Horoscop zilnic
Arhiva
sc oyl company
racman-a
hotel ialomita-a
euroinvest tel-a
itp-a
duo manager
lunca_2012
TARG APICOL
Actualitate
Angajarea cetăţenilor străini în România

Potrivit legislaţiei în vigoare, prin străin se înţelege persoana care nu are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene.Cetăţenii străini non UE ,cu şedere legală
pot desfăşura activităţi lucrative pe teritoriul României în condiţiile impuse de Ordonanţa nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi cu respectarea prevederilor Codului muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare Potrivit actelor normative emise în acest sens, angajatorii români au obligaţia ca înaintea primirii la muncă a cetăţenilor străini non UE, cu şedere legală în România să obţină aviz de angajare
eliberat de structurile Inspectoratului General pentru Imigrări
( I.G.I) şi să întocmească contract individual de muncă
cu respectarea Codului muncii şi a H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.
Persoanele ce nu au cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European se pot angaja în România, cu aviz de angajare, doar dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
1. Locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate de cetăţeni români, ai statelor membre UE/SEE sau de rezidenţi permanenţi pe teritoriul României
2. Sunt îndeplinite condiţiile speciale de pregătire profesională
3. Se face dovada faptului că este apt din punct de vedere medical
4. Nu are antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare pe teritoriul României
5. Se încadrează în contingentul anual aprobat prin Hotărâre a Guvernului
6. Angajatorul are achitate la zi obligaţiile către bugetul de stat
7. Angajatorul desfăşoară efectiv activitatea pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei avizului de angajare
8. Angajatorul să nu fi fost sancţionat în ultimii 3 ani pentru muncă nedeclarată sau angajare ilegală.
Străinii titulari ai dreptului de şedere temporară în scop de muncă au obţinut avizul de angajare)
încadraţi în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă , pot fi încadraţi în muncă pe teritoriul României la un alt angajator , fără aviz de angajare, numai cu contract individual de muncă, cu timp parţial , cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi. Străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii pot fi încadraţi în muncă pe teritoriul României , fără aviz de angajare numai cu contract individual de muncă cu timp parţial cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi.
Primirea la muncă pe teritoriul României a unui străin
fără aviz de angajare ori de detaşare sau cu şedere ilegală
cu sau fără contract individual de muncă încheiat în formă
scrisă constituie contravenţie şi se sancţionează
cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei , pentru fiecare persoană
identificată.

ITM Ialomita
Serviciul Relatii de Munca
[citeste]
Regimul zilierilor în 2018

Prin Legea 86 publicată în Monitorul Oficial nr. 313 din 10 aprilie 2018 au fost aduse modificări şi completări Legii 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
Ca definiţie, zilierul este persoană fizică ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneraţii.
Durata activităţii ocazionale prestată de un zilier este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă, iar durata zilnică nu poate depăși 12 ore. Zilierul minor care are capacitatea de muncă va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe săptămână. Nici un zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
Legea nr. 86/2018 aduce ca și noutate faptul că de la această regulă există și excepții, respectiv pentru zilierii care prestează activități în următoarele domenii:
• creșterea animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor;
• activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice din subordinea universităților acreditate;
• activități sezoniere în domeniul viticol.
În toate aceste situații menționate în mod expres de lege perioada nu poate depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta doar în anumite domenii de activitate prevăzute de art. 13 din Legea nr. 52/2011, după cum urmează:
• agricultură, vânătoare şi servicii anexe;
• silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere;
• pescuit şi acvacultură;
• colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;
• recuperarea materialelor;
• comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii;
• activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;
• publicitate;
• activităţi de interpretare artistică - spectacole, activităţi-suport pentru interpretarea artistică - spectacole şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole;
• activităţi de cercetare-dezvoltare în biotehnologie, activităţi de cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;
• activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste;
• activităţi de întreţinere peisagistică - plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare;
• creşterea materialului săditor - creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi ale pepinierelor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure;
• activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale;
• creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale;
• hoteluri şi alte facilităţi de cazare; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – tabere de copii;
• facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată - cabane;
• activităţi ale bazelor sportive;
• activităţi ale cluburilor sportive;
• activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente.
Legea nr. 86/2018 introduce câteva domenii de activitate în care poate fi folosită munca zilierilor, astfel:
1. restaurante – clasa 5610;
2. alte activități de alimentație – clasa 5629;
3. baruri și alte activități de servire a băuturilor – clasa 5630.
Zilierii pot desfăşura numai activităţi necalificate, cu caracter ocazional, aşa cum prevede art. 2 din Legea 52/2011 și numai în domeniile expres reglementate de actul normativ. Beneficiarul care foloseşte zilieri pentru alte activităţi se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei (art. 14 alin. 1, lit. e).
Actul normativ introduce și un capitol distinct destinat intermedierii între cererea și oferta de muncă zilieră, respectiv modului în care se face punerea în legătură a beneficiarilor cu zilierii. Această intermediere se realizează de către agențiile de intermediere, ce trebuie să fie acreditate de către agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă.
Acreditarea se va face potrivit Criteriilor şi procedurii de acreditare a agenţiilor de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră, procedurii de acreditare şi notificare, suspendare şi retragere a acreditării, respectiv a dreptului de a presta servicii de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră şi obligaţiile agenţiilor de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră acreditate, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, va supune spre aprobare Guvernului hotărârea privind procedura de acreditare a agentiilor de intermediere.
Agențiile de intermediere nu vor avea dreptul să le ceară zilierilor nici o taxă în schimbul demersurilor efectuate în vederea recrutării acestora de către beneficiar.
Zilierii care ocupă un loc de muncă prin intermedierea realizată de o agenție acreditată pot presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă de maximum 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic


[citeste]
Gala Societății Civile își încoronează Reginele Neștiute prin campania de comunicare a celei de-a XVI-a ediții

Campania de comunicare a Galei Societății Civile 2018, semnată de agenția de creație Gavrilă & Asociații, este inspirată de viața și activitatea Reginei Maria a României, una dintre figurile majore ale Marii Uniri, implicată intens în acțiuni de caritate, în arte, cultură și diplomație.

Campania de comunicare pentru cea de-a XVI-a ediție a Galei Societății Civile, ”Reginele Neștiute ale Societății Civile”, se desfășoară în perioada 16 mai – 30 iunie 2018 și stă sub semnul Centenarului Marii Uniri.

Sub sloganul ”Reginele Neștiute ale Societății Civile”, în campania de comunicare sunt celebrate o serie de personalități feminine de astăzi, care continuă să creadă în principiile Reginei Maria prin munca lor în cadrul ONG-urilor și fundațiilor caritabile.
Nouă personalități feminine, reprezentante ale sectorului asociativ, sunt anul acesta imaginea campaniei Galei Societății Civile: Simona Voicescu – Asociația Necuvinte, Daniela Buzducea – Fundația World Vision România, Marina Dragu - Grupul de Inițiativă „Lacul Tei”, Cristina Grigore - Fundația Părinți din România, Ștefania Popp – Junior Achievement Romania, Silvia Asandi – Fundația Romanian Angel Appeal, Mirela Nemțanu – Fundația Hospice Casa Speranței, Cristina Buja – Fundația Principesa Margareta a României și Raluca Tănase – Asociația de Medicină pentru Sănătate Publică.

Campania de comunicare pentru Gala Societății Civile, ”Reginele Neștiute ale Societății Civile”, este semnată de agenția Gavrilă & Asociații și va rula în mai multe medii de comunicare: TV, radio, outdoor, indoor, print și online în perioada 16 mai – 30 iunie 2018. Alături de echipa de creație a agenției Gavrilă & Asociații, la realizarea campaniei au contribuit fotograful Alex Gâlmeanu și o echipă de make-up artists și de hair stylists AVON România. Campania de comunicare va fi susținută de o campanie de relații publice implementată de agenția Dăescu Borțun Olteanu.

„Toate aceste femei puternice, nobile prin hotărârea și spiritul lor civic și caritabil, sunt adevărate avataruri contemporane ale Reginei Maria. Fără a aștepta nimic de la nimeni, si-au pus ideile în practică atrăgând susținători și voluntari entuziasmați de energia lor incredibilă” - declară Alina Gavrilă-Borțun, Director de Creație - Gavrilă & Asociații.

189 de proiecte, programe și campanii de comunicare pe teme sociale s-au înscris în competiția Gala Societății Civile 2018. Mai exact, 155 de proiecte, 21 de programe și 13 campanii de comunicare din partea organizațiilor, grupurilor de inițiativă și, respectiv, agențiilor de comunicare și companiilor din România, se vor alătura celorlalte demersuri notabile din ultimii 15 ani care au scris istoria Galei Societății Civile și au adus schimbare în România.

Pentru mai multe detalii despre campania Gala Societății Civile 2018, ”Reginele Neștiute ale Societății Civile”, vizitați: www.galasocietatiicivile.ro

[citeste]
Sondaj
?
hotel parc-a
cabinet estetica-a
spala_bine
hotel ialomita new 2013
LIVIU
SERVICE INTERNATIONAL
TURNEU SATORI
Copyright 2004 - 2016 © S.C. IALPRESS S.R.L.  
Ia permisul din prima!
Intrebarile DRPCIV. Mediu de invatare. Legislatie. Pregatire completa pentru categoriile A, B, C si D.