Ialomitastea
Nr. 1046, Anul , din 18-Ianuarie-2020Categorii
Prima pagina
Editorial
Reportaj - Interviu - Anchete
Sport
Politica
Cultura - Sanatate
Zig-Zag Agerpres
Eveniment
Actualitate
Care va sa zica
Anunturi si Licitatii Publice
Mica publicitate
Contact
Horoscop zilnic
Arhiva
sc oyl company
racman-a
hotel ialomita-a
duo manager
lunca_2012
ALTEX
Actualitate
Comunicat de presă al Casei Judeţene de Pensii Ialomiţa

Având în vedere prevederile: art. I pct. 30 - 31 şi 42, din OUG nr. 79 din 08.11.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; art. 16 și 17 din Legea nr. 6 din 06.01.2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020; HG nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; art. 31 - 33 şi art. 40 din OUG nr. 114 din 28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.
Potrivit acestor acte normative facem următoarele precizări:

I. Referitor la veniturile, reţinerile din pensii şi cotele de contribuţie de asigurări sociale, pentru anul 2020:

1. Potrivit art. 100 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările aduse de OUG nr. 79/2017, venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei.
2. Pentru anul 2020, conform art. 101 alin.(2) şi (9) din Legea nr. 227/2015, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 10% asupra venitului impozabil lunar din pensii.
3. În conformitate cu prevederile art. 138 din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, pentru anul 2020 cotele de contribuţie de asigurări sociale sunt următoarele:
- 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurării sociale, potrivit prezentei legii;
- 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
- 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;

2. Referitor la cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010:

1. Începând cu data de 9 ianuarie 2020 cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010 se stabileşte astfel:
în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 5.429 lei;
în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului: 2.715 lei;
2. În anul 2020 indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, este de 1,41.
3. Începând cu data de 1 septembrie 2019 valoarea punctului de pensie este de 1.265 lei.
4. Începând cu data de 1 septembrie 2019 cuantumul indemnizaţiei de însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, drept ce se acordă potrivit prevederilor art. 77, alin(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, este de 1012 lei.
III. Referitor la baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (2):
1. Începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani fără a include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore, în medie, pe lună, în anul 2019, reprezentând 13,327 lei/oră.
2. Conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 263/2010, modificat de art. IV punctul 6 din OUG nr. 18/2018, începând cu 1 aprilie 2018, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat, înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Exemplu: 2.230 lei - venit minim asigurat - 2.230 x 25% = 558 lei/lună - contribuţie C.A.S.
IV. Referitor la indemnizaţia socială pentru pensionari:
Începând cu 1 septembrie 2019, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare,s-a majorat cu 10% şi este de 704 lei.

Voicu Daniel - Ioan
DIRECTOR EXECUTIV [citeste]
Programul de înscriere în Registrul Agricol al municipiului Slobozia

Primăria Municipiului Slobozia aduce la cunoştinţa persoanelor fizice şi juridice obligaţia acestora de a declara următoarele date pentru înscrierea în registrul agricol. Astfel:
între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv.
Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute mai sus, în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.  
De asemenea, aducem la cunoştinţa persoanelor fizice şi juridice faptul că, nedeclararea la termenele prezentate mai sus, refuzul de a prezenta documentele şi evidenţele necesare pentru verificarea realităţii datelor, precum şi refuzul privind asigurarea accesului persoanelor împuternicite de a constata la faţa locului situaţia reală, în vederea verificării concordanţei dintre aceasta şi datele din registrul agricol constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei pentru persoane juridice. [citeste]
Proiectul privind structura anului școlar 2020-2021 este supus dezbaterii publice

Ministerul Educației și Cercetării a lansat luni, 6 ianuarie 2020, în dezbatere publică, proiectul de ordin de ministru privind structura anului școlar pentru 2020 - 2021.
Astfel, anul școlar se structurează pe două semestre, 34 de săptămâni, după cum urmează:
*Semestrul I - 17 săptămâni de cursuri (14 septembrie - 29 ianuarie 2021)
*Semestrul al II-lea - 17 săptămâni de cursuri (8 februarie -18 iunie 2021)

Vacanțele elevilor sunt programate astfel:
*Vacanța de iarnă (23 decembrie 2020 - 10 ianuarie 2021)
*Vacanța intersemestrială (30 ianuarie - 7 februarie 2021)
*Vacanța de primăvară
*Paștele Catolic (2 - 11 aprilie)
*Paștele Ortodox (30 aprilie - 9 mai)
*Vacanța de vară (18 iunie 2021 - data din septembrie 2021 la care vor începe cursurile anului școlar 2021-2022).
Prin excepție de la prevederile anterior menționate pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2021. Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2021, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.
Programul național „Școala Altfel” se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 - 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.
Proiectul de ordin privind structura anului școlar 2020-2021 este supus dezbaterii publice, iar toți cei interesați pot transmite propuneri de îmbunătățire pe adresa de email dezbateripublice@edu.gov.ro. [citeste]
Sondaj
?
ALTEX
hotel parc-a
cabinet estetica-a
spala_bine
hotel ialomita new 2013
LIVIU
SERVICE INTERNATIONAL
Copyright 2004 - 2016 © S.C. IALPRESS S.R.L.  
Ia permisul din prima!
Intrebarile DRPCIV. Mediu de invatare. Legislatie. Pregatire completa pentru categoriile A, B, C si D.