Ialomitastea
Nr. 1018, Anul , din 21-Martie-2019Categorii
Prima pagina
Editorial
Reportaj - Interviu - Anchete
Sport
Politica
Cultura - Sanatate
Zig-Zag Agerpres
Eveniment
Actualitate
Care va sa zica
Anunturi si Licitatii Publice
Mica publicitate
Contact
Horoscop zilnic
Arhiva
sc oyl company
racman-a
hotel ialomita-a
duo manager
lunca_2012
ALTEX
Prima pagina
Personalitatea ialomițeană a anului 2018, Vincențiu, Prea Sfinția Sa

Nu știu și nici nu prea mă interesează care a fost comisia aceea constituită ca să desemneze personalitatea ialomițeană a anului 2018, dar, iertat să-mi fie, a dat dovadă de mult prea mult formalism atunci când a hotărât că aceasta este Prea Sfinția Sa Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașiului. Numai dacă ne gândim că și-a dat mâna cu Madam Neagu de la sindicate și a pus umărul serios ca să se acopere GROAPA din centrul Sloboziei ca să nu se facă parcarea aia nenorocită (gândită, este adevărat, pe genunchi de Vali Băcanu după o vizită prin Slovacia - acolo unde apa freatică este la zeci de metri adâncime și nu la doi ca în Slobozia - și vizată cu mare entuziasm de Gabi Ionașcu, chiar dacă după aceea spunea că nici usturoi n-a mâncat dar nici gura nu-i miroase) pe motiv că se dărâmă Hotelul Partidului (cu care a fost ploconită Episcopia după 1990) și tot este de ajuns să-i fie refuzat înaltul titlu. Lista preliminară a fost lungă și, poate, fără sfârșit. Dar, totuși, căutările mi s-au părut superficiale, atâta timp cât valori ialomițene certe nici măcar nu s-au regăsit pe această listă. Odată și-odată, vom reveni pe acest subiect.

Nicolae TACHE
[citeste]
PROIECTUL ”10 PENTRU IALOMIȚA”

Moment de strălucire, unic și fundamental din istoria României, Marea Unire de la 1918 a fost celebrată, la CENTENAR, de întrega națiune română, cu demnitate, mândrie și patriotism, cu sentimentul redescoperirii dimensiunii trainice a dragostei de neam și țară!
Într-un asemenea context aniversar, Consiliul Județean Ialomița a inițiat proiectul „10 pentru Ialomița”, pentru 10 domenii de activitate: administrație publică, agricultură, cultură, devotament pentru comunitate, educație, mediul de afaceri, promovarea tradiției populare, sănătate, societatea civilă și sport, precum și decernarea trofeului ”Personalitatea Județului Ialomița”.
Adoptat prin hotărârea nr. 137/28.11.2018, proiectul „10 pentru Ialomița” și-a propus să aducă în atenția publică și să evidențieze persoanele fizice a căror activitate s-a situat la nivel de excelență și performanță multianuală, au dobândit o recunoaștere notorie pe plan județean, național sau internațional și au contribuit în mod vizibil la cultivarea valorilor cetățeniei active și la promovarea imaginii și identității județului Ialomița.
Procedura administrativă de selecție și nominalizare a personalităților din cele 10 domenii de activitate, precum și pentru decernarea trofeului ”Personalitatea Județului Ialomița”, ne-a reconfirmat credința intimă că Ialomiţa este altceva decât ceea ce se ştie şi cu mult mai mult decât se poate închipui! Este un spaţiu cu o specificitate aparte, cu oameni de o calitate deosebită, personalități emblematice prin statura morală, intelectuală, profesională și civică, exemple și modele a căror valoare este validată prin fapte comensurabile!
În același timp, proiectul a validat principiul european al ”unității în diversitate”, întrucât fiecare persoană nominalizată este o individualitate unică, dar, toate laolaltă, crează imaginea excelenței din comunitatea ialomițeană, devin semn de identificare a ceea ce este deosebit sau unic în zestrea spirituală a județului și ne propun înţelegerea lor din perspective inedite, în raport cu valorile naţionale şi europene.
Evenimentul de decernare a plachetei de onoare ”10 pentru Ialomița” personalităților nominalizate, precum și a trofeului ”Personalitatea Județului Ialomița” bn se va desfășura în ziua de 28 martie 2019, de la ora 16,00, la sala de festivități ”Europa” a Consiliului Județean Ialomița și va vă fi însoțită de un program divers și atractiv.
Le adresăm mulțumiri tuturor personalităților premiate în proiect și le însoțim de cordiale felicitări nu numai pentru nominalizare, ci și pentru întreaga activitate desfășurată și rezultatele de excepție obținute!

PURTĂTOR DE CUVÂNT
ILIE CIOACĂ [citeste]
Comunicat de presă al Casei Judeţene de Pensii Ialomiţa

* Începând cu 1 ianuarie 2018, venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei
* Începând cu data de 1 ianuarie 2018, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 10 la sută asupra venitului impozabil lunar din pensii
* Pentru anul 2018 cotele de contribuţie de asigurări sociale sunt următoarele: 25 la sută datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurării sociale; 4 la sută datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora; 8 la sută datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora
* Începând cu data de 15 martie 2019, cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010 se stabileşte astfel: în cazul decesului asiguratului sau pensionarului - 5.163 lei; în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului - 2.582 lei
* În anul 2019 indicele de corecţie privind sistemul unitar de pensii publice este de 1,20 * În perioada 1 ianuarie 2019 – 1 septembrie 2019 valoarea punctului de pensie este de 1.100 lei
* În perioada 1 ianuarie 2019 – 1 septembrie 2019 cuantumul indemnizaţiei de însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, este de 880 lei * În anul 2019, indemnizatiile stabilite în baza Legii nr. 341/2004 se acorda în cuantumul cuvenit sau aflat în plata în luna decembrie 2018
* Începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 2.080 lei lunar
* Începând cu 1 septembrie 2019, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, se majorează cu 10 la sută şi este de 704 lei
* Începând cu data de 1 septembrie 2019, valoarea punctului de pensie se majorează cu 15 la sută şi este de 1.265 lei
Cu aceeaşi dată, cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor devine 1012 lei.

Dar, iată comunicatul integral al Casei de Pensii Ialomița:

COMUNICAT DE PRESĂ

Având în vedere prevederile:

art. I pct. 30 - 31 şi 42, din OUG nr. 79 din 08.11.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
art. 16 din Legea nr. 47 din 11.03.2019 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
HG nr. 937/07.12.2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
art. 31 - 33 şi art. 40 din OUG nr. 114 din 28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.
Potrivit acestor acte normative facem următoarele precizări:

I. Referitor la veniturile, reţinerile din pensii şi cotele de contribuţie de asigurări sociale, începând cu 1 ianuarie 2018:
1. Potrivit art. 100 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările aduse de OUG nr. 79/2017, venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei.
2. Începând cu data de 1 ianuarie 2018, conform art. 101 alin.(2) şi (9) din Legea nr. 227/2015, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 10% asupra venitului impozabil lunar din pensii.
3. În conformitate cu prevederile art. 138 din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, pentru anul 2018 cotele de contribuţie de asigurări sociale sunt următoarele:
- 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurării sociale, potrivit prezentei legii;
- 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
- 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;

II. Referitor la cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010:
1. Începând cu data de 15 martie 2019 cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010 se stabileşte astfel:
- în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 5.163 lei;
- în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului: 2.582 lei;
2. În anul 2019 indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,este de 1,20.
3. În perioada 1 ianuarie 2019 – 1 septembrie 2019 valoarea punctului de pensie este de 1.100 lei.

4. În perioada 1 ianuarie 2019 – 1 septembrie 2019 cuantumul indemnizaţiei de însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, drept ce se acordă potrivit prevederilor art. 77, alin(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, este de 880 lei.

III. Referitor la plata indemnizaţiilor prevăzute de legi speciale:
1. În anul 2019 se mentin în plata la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2018, următoarele drepturi expres prevăzute la lit. a) – g) şi l):
Indemnizaţiile prevăzute de Decretul – lege nr. 118/1990;
Drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991;
Drepturile prevăzute de Legea nr. 44/1994;
Drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1999;
Indemnizaţiile prevăzute de OG nr. 105/1999;
Indemnizaţiile prevăzute de Legea nr. 309/2002;
Indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 109/2005;
Ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004.
2. În anul 2019, indemnizatiile stabilite în baza Legii nr. 341/2004, se acorda în cuantumul cuvenit sau aflat în plata în luna decembrie 2018.

IV. Referitor la baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale pentru
asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (2):
1. Începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 2.080 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 167,333 ore, în medie, pe lună, în anul 2019, reprezentând 12,43 lei/oră.
2. Conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 263/2010, modificat de art. IV punctul 6 din OUG nr. 18/2018, începând cu 1 aprilie 2018, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat, înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
Exemplu: 2.080 lei - venit minim asigurat; 2.080 x 25% = 520 lei/lună - contribuţie C.A.S.

IV. Referitor la indemnizaţia socială pentru pensionari:
Începând cu 1 septembrie 2019, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare,se majorează cu 10% şi este de 704 lei.

V. Referitor la valoarea punctului de pensie:
1. Începând cu data de 1 septembrie 2019, valoarea punctului de pensie, se majorează cu 15% şi este de 1.265 lei.
2. Cu aceeaşi dată, cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor, devine 1012 lei.

Voicu Daniel - Ioan
DIRECTOR EXECUTIV [citeste]
Alte titluiri la Prima pagina
Sondaj de opinie INSCOP Research: Opinia populației privind direcția în care se îndreaptă România și Europa
25 martie este termenul limită pentru depunerea a zece declaraţii fiscale
Aflat în vizită prin județ, Dragnea a promis un miliard de lei pentru investiții în Ialomița
De ce să mai votezi cu U.E. ?
Acoperișul Școlii din Alexeni, finanțat prin ADI Ialomița
BLITZ
Bomba nucleară din grădină
Reabilitarea infrastructurii principale de irigații din județele Ialomița- Brăila
ASISTENȚĂ DE SPECIALITATE PENTRU OBȚINEREA VIZELOR ANUALE DE AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Mica Publicitate
CONVOCARE AG ORDINARA ATCOM
ANUNȚ CONCURS
Anunț Public: “Amenajare parcări str. Călărași” în Municipiul Fetești
Anunț licitație publică închiriere spații comerciale în Municipiul Fetești
PRIMARIA MUNICIPIULUI FETEȘTI: ANUNȚ DE LICITAȚIE
Primăria Fetești: Anunț atribuire contracte „Servicii de medicina muncii” și „Servicii de evaluare psihologică”.
Primăria Fetești anunță organizarea procedurii interne de atribuire a contractelor având ca obiect „Servicii de paza” și „Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma”
UAT Municipiul Fetești: Anunț licitație publică închiriere spații comerciale
Primaria Municipiului Fetesti: Anunț licitație
Opt mituri despre depresie pe care mulți le cred adevărate
Sondaj
?
ALTEX
hotel parc-a
cabinet estetica-a
spala_bine
hotel ialomita new 2013
LIVIU
SERVICE INTERNATIONAL
Copyright 2004 - 2016 © S.C. IALPRESS S.R.L.  
Ia permisul din prima!
Intrebarile DRPCIV. Mediu de invatare. Legislatie. Pregatire completa pentru categoriile A, B, C si D.